Investeeri
LHV eduloosse

Märgi LHV Groupi aktsiaid ja anname koos eestimaise kapitali kasvule uue tõuke

Märkimine on lõppenud.

Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiad seal või külasta oma panga kontorit ja palu abi nõustajalt.

LHV aktsiate emissioon

Emissiooni maht

LHV Groupi aktsiate emissiooni maht on kuni 745 294 uut aktsiat. Emissiooni tulemusena suureneb LHV Groupi aktsiate arv kuni 29 864 167 aktsiani. Kaasatavat kapitali kasutame LHV kapitaliseerituse suurendamiseks, et toetada LHV UK Limited pangalitsentsi taotlemist Ühendkuningriigis ning LHV laenuportfelli kasvu.

Aktsiast tulenevad õigused

LHV Groupi aktsia nimiväärtus on 1 euro. Kõik LHV Groupi aktsiad on lihtaktsiad. Kõikidel senistel ja uutel aktsionäridel on ühesugused kontrolli- ja hääleõigused ning õigused dividendidele. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2021. aasta majandusaastast.

Märkimisõigused

Märkimisõigused antakse kõigile LHV Groupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 8. septembril 2021 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Märkimisõigused kantakse hiljemalt 15. septembril 2021 üle aktsionäri samale väärtpaberikontole, kus hoiti aktsiaid. Iga 40 omatava aktsia kohta saab aktsionär ühe aktsia märkimisõiguse, üks märkimisõigus annab õiguse ühele aktsiale. Perioodil 15.–27. september 2021 on võimalik märkimisõigusi müüa ja juurde osta. Börsil saavad märkimisõigusi soetada ka isikud, kes varem pole LHV Groupi aktsionärid olnud. Märkimisõiguste omanikul on kolm võimalust: kasutada õigusi aktsiate märkimiseks (sh võib märkida rohkem aktsiaid, kui on märkimisõigusi), õigused müüa või mitte midagi teha. Kui aktsionär ei soovi märkimisõigustega midagi teha, kantakse märkimisõigused peale sündmuse lõppu aktsionäri kontolt maha. LHV Panga vahendusel on märkimisõigustega kauplemine tasuta.

Märkimishind

LHV Groupi aktsia märkimishind on 34 eurot.

Noteeritud börsil

LHV Groupi uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil Balti aktsiate põhinimekirjas. Peale noteerimist on võimalik LHV aktsiaid vabalt osta ja müüa reguleeritud turul. Hetkel on LHV-I ligi 17 000 aktsionäri ning umbes 65% LHV aktsiatest kuulub investoritele, kelle osalus on LHV-s alla 5%. Lai investorite baas koos uute emiteeritavate aktsiatega annab LHV Groupi aktsiale Nasdaq Tallinna börsil suurema likviidsuse.

Läbipaistev aruandlus

LHV Group on eesmärgiks seadnud läbipaistvuse investoritele. Avaliku ettevõttena koostame ja avaldame kvartaliaruandeid ja kuutulemuste ülevaateid, milles anname üksikasjaliku ülevaate LHV äritegevusest ja sellega kaasnevatest riskidest. 2019. aastal pälvis LHV parimate investorisuhetega ettevõtte tiitli Nasdaq Tallinna börsil.

Prospekt

Prospekti on heaks kiitnud Finantsinspektsioon 13. septembril 2021 ning see on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja LHV Groupi veebilehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee. Tutvu prospekti ja selle eestikeelse tõlkega.

Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav emitendile ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena.

Anname koos Eesti kapitalile jõudu juurde

Meie eesmärk on olla laiapõhjalise investorbaasiga finantsgrupp, mis teenib ühiskonna huve, teeb finantsteenused ja kapitali kättesaadavamaks. Eestis kaasame aktiivselt hoiuseid inimestelt ja ettevõtetelt, et omakorda aidata kaasa nende plaanide teostamisele ja ettevõtmiste elluviimisele. Investeerides tulevikku, tekib uus kapital. Rahvusvaheliselt pakume pangateenuseid ka ettevõtetele, kelle eesmärk on tehnoloogiliste uuenduste kaudu finantsteenuste kiiruse, mugavuse ja kättesaadavuse suurendamine.

LHV haldab Eesti inimeste pikaajalisi pensioniinvesteeringuid, paigutades fondide vara aktiivselt ka kohalikesse ettevõtetesse. Uue ärisuunana aitame klientidel kogutud vara kindlustada, tehes seda kvaliteetselt ja uuenduslikult. LHV Group on avalik ettevõte ja ka sinul on investorina võimalik meie tegevusest ja loodud väärtusest osa saada.

Suurim kodumaine kapitali pakkuja Eestis

Hoiame ligi 10 miljardi euro väärtuses klientide finantsvarasid. Igapäevapanganduse teenustes on LHV Pank kasvanud kvaliteediliidriks ja suuruselt kolmandaks pangaks Eestis. LHV Varahaldus on Eesti suuruselt teine pensionifondide vara kasvataja. LHV teenuseid kasutab kokku ligi 500 000 klienti. Kuid lisaks sellele jõuavad LHV makseteenused miljonite lõppklientideni üle terve maailma. Meil töötab üle 600 inimese ja LHV omanikeks on ligi 16 700 Eesti investorit. LHV on avalik ettevõte alates 2015. aastast ja valitud ka parimate investorsuhetega ettevõtteks Balti börsidel.

Kvaliteet ja uuendusmeelsus finantsteenustes

Oleme uuendusmeelsed ning pakume oma klientidele lihtsaid ja mugavaid finantsteenuseid. Rakendame oma strateegilisi tugevusi – investeerimis-, ettevõtlus- ja tehnoloogiakogemust – selleks, et Eesti kapitalil kasvaks teedrajav, mõjukas ja elujõuline finantsgrupp, mis aitab ettevõtetel ja inimestel raha säästa ja investeerida ning kes on rahvusvaheliselt kaasamõtlevaim partner finantstehnoloogiat arendavatele ettevõtetele. Määratleme ennast täisteenust pakkuva kodupangana. Oleme loonud tänapäevased pangateenused ning keskendume parimale kliendisuhtele, kasutajamugavusele ja kliendikogemusele. Samas viime Eesti finantsteenused rahvusvahelisele turule, muutudes finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks. LHV Varahalduse poolelt on meie eesmärk pakkuda kogujatele parimat pikaajalist tootlust ning LHV Kindlustuse poolt kvaliteetset ja uuenduslikku teenust oma vara kindlustamiseks.

Ainulaadne investeerimisvõimalus

LHV kasvu toetamiseks korraldame avaliku uute aktsiate emissiooni. Kaasatavat kapitali kasutame finantsgrupi kapitaliseerituse suurendamiseks, et viia ellu ambitsioonikas plaan luua uus pank Ühendkuningriigis ja kasvatada LHV ärimahtusid Eestis. Teatavasti peame pangandusele seatud reeglite järgi iga väljaantud laenu kohta hoidma kindlaksmääratud koguses kapitali. Lisaks soovime olla võimalikult hästi valmis ka veel teadmata võimaluste kasutamiseks, kui neid peaks tekkima. LHV aktsionärina on sul võimalus kõigist neist arengutest osa saada.

LHV aktsiate märkimine

Märkimine

Aktsiate märkimine algab 15. septembril 2021 kell 10 ja lõpeb 29. septembril 2021 kell 16. LHV aktsiate märkimine Eestis on avalik ning võimalik kõikide Balti väärtpaberikonto haldurite kaudu. Soovi korral võib märkida rohkem aktsiaid, kui on kontol märkimisõigusi. Sellisel juhul jaotatakse nende vahel eesõigusi omanud investorite poolt mitte märgitud aktsiad. LHV Pangas on aktsiate märkimiseks vajalik lisaks pangakontole ka investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto olemasolu. Lepingu saad sõlmida ja konto avada vajaduse korral internetipangas. Märkimise hetkel peab su pangakontol olema märkimiseks vajalik rahasumma, mis broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni. LHV aktsiate märkimine ja hoidmine on LHV Pangas tasuta.

Jaotamine

Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 30. septembril 2021 või sellele lähedasel ajal. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastava isiku eesõigus aktsiate märkimiseks. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv).

Noteerimine

Uute aktsiate esimene kauplemispäev on eelduslikult 18. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

Korduvad küsimused

LHV Groupi uute aktsiate avalik märkimine toimub ajavahemikul 15.–29. september 2021.

LHV aktsiaid saab märkida kõigi Balti väärtpaberikonto haldurite kaudu. Märkimisavalduse esitamiseks pöördu oma kontohalduri poole.

Sealjuures on oluline teada, et LHV Groupi aktsiaid jaotatakse ainult nendele, kel on olemas märkimisõigused.

Loe lähemalt, mis on märkimisõigus ja kuidas neid saab.

Kui LHV märkimisõigused on olemas, tuleb aktsiate märkimiseks esitada märkimisavaldus. LHV kliendid saavad mugavalt märkida internetipangas valides Raha kasvatamine > Väärtpaberite märkimine.

LHV Pangas on LHV aktsiate hoidmine ja märkimine tasuta. Märkimiseks vajaliku investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto saad mugavalt sõlmida internetipangas.

Täpsem info prospektist.

Aktsiaemissioon on avalik ja suunatud eelkõige olemasolevale aktsionärile. Avalikus pakkumises saavad aktsiaid märkida kõik Eesti eraisikud ja ettevõtted.

Sealjuures on oluline teada, et LHV Groupi aktsiaid jaotatakse ainult nendele, kel on olemas märkimisõigused.

Loe lähemalt, mis on märkimisõigus ja kuidas neid saab.

Kui LHV märkimisõigused on olemas, tuleb aktsiate märkimiseks esitada märkimisavaldus. Märkimisavalduse esitamiseks pöördu oma kontohalduri poole. LHV kliendid saavad mugavalt märkida internetipangas valides Raha kasvatamine > Väärtpaberite märkimine.

Täpsem info prospektist.

Olemasolev aktsionär saab ühe märkimisõiguse iga 40 aktsia eest, mis on tema väärtpaberikontol 8. septembri 2021 päeva lõpu seisuga. Murdarvulised osad ümardatakse lähima täisarvuni. Vähem kui 40 aktsia puhul saab investori ühe märkimisõiguse.

Soovi korral saab LHV Groupi märkimisõigusi Tallinna börsilt juurde osta. See käib sarnaselt tavapärasele väärtpaberite ostmisele, lihtsalt antud juhul on tegemist õiguse ostmisega, et väärtpaberite märkimisel osaleda. Kui märkimisõigused on olemas, tuleb märkimises osalemiseks esitada LHV Groupi aktsiate märkimiskorraldus. Ilma ühtegi märkimisõigust omamata esitatud korraldused tühistatakse.

LHV Groupi aktsiate märkimisõigustega kauplemine börsil toimub 15.–27. septembrini 2021. Märkimisõiguse ostmiseks on vajalik Balti väärtpaberikonto ja ettevõtete puhul LEI-kood.

Täpsem info prospektist.

Emissioonil ei ole kehtestatud märkimisele piirsummasid. Kõige vähem saab märkida ühe aktsia, kuid märkida ei saa rohkem kui emissiooni maht ehk 745 294 aktsiat.

Täpsem info prospektist.

Ülemärkimise korral jääb pakutavate aktsiate arv samaks. Esmalt rahuldatakse märkimisõigustega tagatud märkimiskorraldused. Ülejäänud aktsiad jaotatakse nende märkijate vahel, kes on märkinud rohkem aktsiaid, kui neile kuulub märkimisõigusi, proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava märkija poolt märgitud aktsiate arv). Ilma ühtegi märkimisõigust omamata esitatud korraldused tühistatakse. Emissiooni tulemused selguvad eelduslikult 30. septembril 2021 ning aktsiad kantakse aktsionäride kontole eelduslikult 01. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

Täpsem info prospektist.

Õigused aeguvad märkimises mitteosalenud aktsionäri jaoks väärtusetuna, kuid kasutamata jäänud märkimisõiguste arvelt saab ülemärkimise korral suurendada üle märkinud investoritele jaotatavate aktsiate arvu.

Kui sul puudub Balti väärtpaberikonto ja soovid LHV Panka enda kontohalduriks, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst Info ja seaded > Lepingud ja sõlmi Balti väärtpaberikonto leping.

Lisainfo saamiseks vaata lehele investor.lhv.ee või tutvu prospektiga, mis on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja LHV Groupi veebilehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee.

Märgi LHV Groupi aktsiaid ja anname koos eestimaise kapitali kasvule uue tõuke

Märkimine on lõppenud.

Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiad seal või külasta oma panga kontorit ja palu abi nõustajalt.

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast LHV Groupi aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate ostmiseks. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mis on heaks kiidetud Finantsinspektsiooni poolt ja avalikustatud aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval. Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon