Investeeri
LHV eduloosse

Märgi LHV allutatud võlakirju ning aita suurendada Eesti kapitali olulisust kodumaisel finantsteenuste ja Euroopa finantsvahendajate turul

Võlakirjade märkimine algab 14. novembril 2018 kell 10.00 ja lõpeb 27. novembril 2018 kell 16.00. Võlakirjad emiteeritakse 28. novembril 2018 ja noteeritakse börsil 3. detsembril 2018 või sellele lähedasel kuupäeval.

LHV allutatud võlakirjade märkimine on avalik. Oleme teinud selle võimalikuks kõikide pankade klientidele. Kui oled LHV Panga klient, siis logi sisse ja märgi. Kui oled muu panga klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi võlakirjad seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt.

LHV allutatud võlakirjade programm

Võlakirjaprogrammi alusel kavatseme mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot lunastamistähtajaga 10 aastat emitendipoolse võimaliku ennetähtaegse lunastamistähtajaga 5 aasta möödudes. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaqi Tallinna börsil. See on esimene allutatud võlakirjade emissioon võlakirjaprogrammis.

LHV allutatud võlakirjade emissioon

Emissiooni maht

LHV allutatud võlakirjade emissiooni maht on kuni 16 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on võimalik suurendada emissiooni mahtu kuni 20 miljoni euroni.

Võlakirjade allutatus

LHV allutatud võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete (nt saadud hoiused, võetud laenud, kohustused töötajate ja tarnijate ees) täielikku rahuldamist. Nõuete rahuldamise järjekorras jäävad allutatud võlakirjade omanikest tahapoole ainult LHV aktsionärid.

Nimiväärtus 1000 eurot

LHV allutatud võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Teeme investeerimisvõimaluse kättesaadavaks kõikidele investoritele Eestis. Kui võlakirjainvesteeringud on sageli suunatud üksnes suurtele ja institutsionaalsetele investoritele, siis meie teeme pakkumise eelkõige Eesti jaeinvestoritele.

Intress 6% aastas

LHV allutatud võlakirjad on ajaliselt piiratud omavahendid. Tänu sellele saame nende omanikele maksta tavalisest kõrgemat intressi: 6% aastas. Intressimakseid teeme kord kvartalis, andes sellega klientidele võimaluse teenida investeeringult regulaarselt.

Periood 10 aastat

LHV allutatud võlakirjad on pikaajaline investeering: periood on 28. novembrist 2018 kuni 28. novembrini 2028. LHV-l on õigus lunastada võlakirjad osaliselt või täielikult enne tähtaega pärast viie aasta möödumist emissiooni algustähtpäevast. Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab andma nõusoleku Finantsinspektsioon.

Noteeritud börsil

LHV allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaqi Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirju on investoril võimalik vabalt kaubelda, st osta ja müüa reguleeritud turul.

Läbipaistev aruandlus

LHV on suure läbipaistvusega litsentsitud finantsinstitutsioon. Avaliku ettevõttena koostame ja avaldame kuutulemusi ja kvartaliaruandeid, kus anname üksikasjaliku ülevaate LHV äritegevusest ja sellega kaasnevatest riskidest. LHV on ainuke Balti börsil noteeritud ettevõte, kes avaldab pikaajalisi finantsprognoose. Soovime saada parimate investorsuhetega ettevõtteks Nasdaqi Tallinna börsil.

Vajalik väärtpaberikonto

Emissioonil saavad võlakirju märkida kõik Eesti eraisikutest investorid ja ettevõtted. Võlakirjade ostmiseks on vaja keskdepositooriumi konto väärtpaberikontot.

Prospekt ja tingimused

Loome koos Eesti kapitali

LHV on parim koht, kus oma raha kasvatada. Märgi LHV allutatud võlakirju ning aita suurendada Eesti kapitali olulisust kodumaisel finantsteenuste ja Euroopa finantsvahendajate turul.

Meie missioon on aidata luua Eesti kapitali. Oleme kujundanud LHV-st laiapõhjalise investorbaasiga finantskontserni, mis teenib Eesti ühiskonna huve ja aitab kaasa kohaliku finantssüsteemi arengule. LHV Pangas hoiustavad ja siit laenavad raha Eesti inimesed ja ettevõtted. LHV Panga Ühendkuningriigi filiaali kaudu kujuneme finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks. LHV Varahaldus haldab Eesti inimeste pikaajalisi pensioniinvesteeringuid ja investeerib ise samal ajal aktiivselt kohalikesse ettevõtetesse. LHV investorina saad sellest tegevusest ja loodud väärtusest osa.

LHV on Eesti suurim kodumaine kapitalipakkuja

Eesti inimesed hoiavad LHV-s üle 4 miljardi finantsvarasid. LHV Pank on kasvanud Eesti neljandaks pangaks ja LHV Varahaldus kasvatab pensionifondide vara, mis on mahult Eestis teisel kohal. LHV pangateenuseid kasutab üle 151 000 kliendi ja LHV pensionifondidel on üle 178 000 kliendi. Meil töötab üle 370 inimese ja LHV omanikeks on üle 5500 Eesti investori.

Soovime saada parimaks finantsteenuste pakkujaks

Peame ennast uuendusmeelseks ning tahame pakkuda oma klientidele lihtsaid ja mugavaid finantsteenuseid. Eestis määratleme end täisteenust pakkuva ja kiiresti kasvava kohaliku kodupangana. Keskendume ettevõtliku meelelaadiga aktiivsetele ja iseseisvatele klientidele. Väljaspool Eestit tegutseme LHV Panga filiaali kaudu Ühendkuningriigis, kus soovime olla kaasamõtlevaim finantsteenuste partner rahvusvahelistele finantsvahendajatele. LHV Varahalduse eesmärk on pakkuda fondide osakuomanikele parimat pikaajalist tootlust.

Ainulaadne investeerimisvõimalus

LHV eesmärkide toetamiseks korraldame varem heaks kiidetud võlakirjade programmi raames allutatud võlakirjade emissiooni.

Sel viisil kaasatavat kapitali saame kasutada omavahendite koosseisus. Omavahendeid nõudev ärimahu kasv tuleb peamiselt laenutegevusest. Pankadele seatud reeglite järgi peame iga väljaantud laenu kohta hoidma kindlaksmääratud koguses omavahendeid, milleks võivad olla kas omakapital või allutatud võlakirjad.

Märgi LHV allutatud võlakirju
ning aita suurendada Eesti kapitali olulisust kodumaisel finantsteenuste ja Euroopa finantsvahendajate turul

Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi võlakirjad seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt.

Ülaltoodud teave on ülevaade allutatud võlakirjade emissioonist ja pakkumise peamistest tingimustest ning ei ole mõeldud investeerimissoovitusena. Teadliku investeerimisotsuse tegemiseks tutvu põhiprospekti ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna ning vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.