Investeeri
LHV maailma

Märgi LHV Groupi aktsiaid ja investeeri LHV maailma

Aktsiate märkimine toimub 18. maist 01. juunini 2022 ja märkimisõigustega kauplemine 18. maist 30. maini 2022.

Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiad seal või külasta oma panga kontorit ja palu abi nõustajalt.

Peamised põhjused pakkumises osalemiseks

Edestame olemasolevat 5 aasta plaani, eelkõige:

Intressitulude kasv kiireneb

  • Euribori tõus 1% tasemele kasvatab kasumit 50%
  • Laenuportfelli kasv jätkuvalt kiire ja ületab plaani
  • Laenuportfelli kvaliteet püsib väga tugevana

UK teenustasutulud kasvavad

  • UK klientide kuutasude tõstmine kahekordseks
  • UK panga tegevusloa saamise ajakava vastavalt plaanile
  • Uutesse kliendisegmentidesse laienemine UK-s peale tegevusloa saamist

LHV aktsiate emissioon

Emissiooni maht

LHV Groupi aktsiate emissiooni maht on 694 444 või ülemärkimise korral kuni 972 222 uut aktsiat. Emissiooni tulemusena suureneb LHV Groupi aktsiate arv seega kuni 31 542 453 aktsiani. Kaasatavat kapitali kasutame LHV Ühendkuningriiki rajatava uue panga kapitaliseerimiseks ja finantsgrupi kapitaliseerituse tagamiseks.

Aktsiast tulenevad õigused

LHV Groupi aktsia nimiväärtus on 1 euro. Kõik LHV Groupi aktsiad on lihtaktsiad. Kõikidel senistel ja uutel aktsionäridel on ühesugused kontrolli- ja hääleõigused ning õigused dividendidele. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2022. aasta majandusaastast.

Märkimisõigused

Märkimisõigused antakse kõigile LHV Groupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 13. mai 2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Märkimisõigused kantakse eelduslikult 17. mail 2022 üle aktsionäri samale väärtpaberikontole, kus hoiti aktsiaid. Iga 44 omatava aktsia kohta saab aktsionär ühe uue aktsia märkimisõiguse. Üks märkimisõigus garanteerib märkimises osalemise korral ühe uue aktsia. Perioodil 18.–30. mai 2022 on võimalik märkimisõigusi müüa ja juurde osta. Börsil saavad märkimisõigusi soetada ka isikud, kes varem pole LHV Groupi aktsionärid olnud. Märkimisõiguste omanikul on kolm võimalust: kasutada õigusi aktsiate märkimiseks (sh võib märkida rohkem aktsiaid, kui on märkimisõigusi), õigused müüa või mitte midagi teha. Kui aktsionär ei soovi märkimisõigustega midagi teha, kantakse märkimisõigused peale sündmuse lõppu aktsionäri kontolt maha. LHV Panga vahendusel on märkimisõigustega kauplemine tasuta.

Märkimishind

LHV Groupi aktsia märkimishind on 36 eurot.

Noteeritud börsil

LHV Groupi uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil Balti aktsiate põhinimekirjas. Peale noteerimist on võimalik LHV aktsiaid vabalt osta ja müüa reguleeritud turul. Hetkel on LHV-I üle 24 000 aktsionäri ning umbes 66% LHV aktsiatest kuulub investoritele, kelle osalus on LHV Groupis alla 5%. Lai investorite baas koos uute emiteeritavate aktsiatega annab LHV Groupi aktsiale Nasdaq Tallinna börsil suurema likviidsuse.

Läbipaistev aruandlus

LHV Group on eesmärgiks seadnud läbipaistvuse investoritele. Avaliku ettevõttena koostame ja avaldame kvartaliaruandeid ja kuutulemuste ülevaateid, milles anname üksikasjaliku ülevaate LHV Groupi ettevõtete äritegevusest ja sellega kaasnevatest riskidest.

Prospekt

Prospekti on heaks kiitnud Finantsinspektsioon 16. mail 2022 ning see on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja LHV Groupi veebilehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee. Tutvu prospekti ja selle eestikeelse tõlkega.

Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav LHV Groupile ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena.

Investeerime koos LHV maailma

Eesti kapitalil põhineval LHV finantsgrupil seisab ees järgmine suur samm. Meil on ambitsioonikas plaan väljaspool Eestit laieneda ja panna tööle uus pank Ühendkuningriigis. Korraldame uute aktsiate emissiooni ja anname ka sulle võimaluse meie plaanidele õlg alla panna. Valdav osa kaasatavast kapitalist kulub just Ühendkuningriiki rajatava panga rahastamiseks pärast vajaliku litsentsi saamist. Ühtlasi suurendame kogu LHV kapitaliseeritust, et edasiseks kasvuks paremini valmis olla.

Teeme Eestit suuremaks

Meie eesmärk on teenida ühiskonna huve, muutes finantsteenused ja kapitali järjest kättesaadavamaks. Eestis kaasame aktiivselt hoiuseid inimestelt ja ettevõtetelt, et omakorda aidata kaasa nende plaanide teostamisele ja ettevõtmiste elluviimisele. Aitame tulevikku investeerida ja kogutud vara kindlustada. Rahvusvaheliselt pakume pangateenuseid ka ettevõtetele, kelle eesmärk on tehnoloogiliste uuenduste kaudu finantsteenuste kiiruse, mugavuse ja kättesaadavuse suurendamine. Toetades julgeid ettevõtmisi ja viies Eestis arendatud pangateenused maailma, teeme Eestit suuremaks.

Laia investorkonnaga avalik ettevõte

LHV omanikeks on enam kui 24 000 Eesti investorit. Oleme avalik ettevõte alates 2015. aastast ja valitud ka parimate investorsuhetega ettevõtteks Balti börsidel. Meie eesmärgiks sinu kui investoriga suhtlemisel on avatus ja läbipaistvus ning koos sellega ühine kasu.

LHV on suurim kodumaine kapitali pakkuja Eestis. Meil töötab üle 700 inimese ja meie teenuseid kasutab kokku üle 500 000 kliendi. LHV makseteenused jõuavad miljonite lõppklientideni üle terve maailma. Hoiame ligi 10 miljardi euro väärtuses klientide finantsvarasid. Igapäevapanganduse teenustes on LHV Pank kasvanud kvaliteediliidriks ja suuruselt kolmandaks pangaks Eestis. LHV Varahaldus on Eesti suuruselt teine pensionifondide vara kasvataja.

Kvaliteet ja uuendusmeelsus finantsteenustes

Oleme uuendusmeelsed ning pakume oma klientidele lihtsaid ja mugavaid teenuseid. Rakendame oma strateegilisi tugevusi – investeerimis-, ettevõtlus- ja tehnoloogiakogemust – selleks, et Eesti kapitalil kasvaks teedrajav, mõjukas ja elujõuline finantsgrupp. Keskendume parimale kliendisuhtele, kasutajamugavusele ja kliendikogemusele.

Ka sinul on investorina võimalik meie plaanidest ja loodud väärtusest osa saada.

LHV aktsiate märkimine

Märkimine

Aktsiate märkimine algab 18. mail 2022 kell 10 ja lõpeb 1. juunil 2022 kell 16. LHV aktsiate märkimine Eestis on avalik ning võimalik kõikide Balti väärtpaberikonto haldurite kaudu. Aktsiad saab soovi korral märkida rohkem, kui on kontol märkimisõigusi, aga ka siis, kui investoril märkimisõigusi kontol pole. Sellisel viisil aktsiaid märkinute vahel jaotatakse see osa uutest aktsiatest, mille võrra pakkumise mahtu suurendatakse ja mis ei ole kaetud kasutatud märkimisõigustega. Et garanteerida endale soovitud aktsiate arv jaotusel, tuleb meeles hoida, et üks märkimisõigus annab märkimises osalemise korral õiguse ühele uuele aktsiale. LHV Pangas on aktsiate märkimiseks vajalik lisaks pangakontole ka investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto olemasolu. Lepingu saad sõlmida ja konto avada vajaduse korral interneti- ja mobiilipangas, märkida saad aga ainult internetipangas. Märkimise hetkel peab su pangakontol, millelt märkimiskorralduse esitad, olema märkimiseks vajalik rahasumma, mis broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni. LHV aktsiate märkimine ja hoidmine on LHV Pangas tasuta.

Jaotamine

Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 2. juunil 2022 või sellele lähedasel ajal. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt esitatud märkimiskorraldustele, kuid investor saab garanteeritult ainult nii palju aktsiaid, kui vastaval isikul on eesõigusi aktsiate märkimiseks. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel isikupõhiselt proportsionaalselt vastavalt märkimiskorraldustele (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv). Ülemärkimise ja pakkumise mahu suurendamise korral jaotatakse uusi aktsiaid ka märkijatele, kellele ei kuulu aktsiate märkimise eesõigusi.

Noteerimine

Uute aktsiate esimene kauplemispäev on eelduslikult 14. juunil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

Korduvad küsimused

LHV Groupi uute aktsiate avalik märkimine toimub ajavahemikul 18. mai–1. juuni 2022.

LHV aktsiaid saab märkida kõigi Balti väärtpaberikonto haldurite kaudu. Märkimisavalduse esitamiseks pöördu oma kontohalduri poole.

Sealjuures on oluline teada, et LHV Groupi aktsiaid jaotatakse garanteeritult ainult nendele, kellel on 1. juunil 2022 olemas märkimisõigused.

Loe lähemalt, mis on märkimisõigus ja kuidas neid saab.

Kui LHV märkimisõigused on olemas, tuleb aktsiate märkimiseks esitada märkimisavaldus. LHV kliendid saavad mugavalt märkida internetipangas valides Raha kasvatamine > Väärtpaberite märkimine.

LHV Pangas on LHV aktsiate hoidmine ja märkimine tasuta. Märkimiseks vajaliku investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto saad mugavalt sõlmida internetipangas.

Täpsem info prospektist.

Aktsiaemissioon on avalik ja suunatud eelkõige olemasolevale aktsionärile. Avalikus pakkumises saavad aktsiaid märkida kõik Eesti eraisikud ja ettevõtted.

Sealjuures on oluline teada, et LHV Groupi aktsiaid jaotatakse garanteeritult ainult nendele, kel on olemas märkimisõigused. Ülemärkimise ja pakkumise mahu suurendamise korral jaotatakse aktsiaid ka investorile, kellele ei kuulu aktsiate märkimise eesõigusi.

Loe lähemalt, mis on märkimisõigus ja kuidas neid saab.

Aktsiate märkimiseks tuleb esitada märkimiskorraldus. Märkimiskorraldus esitamiseks pöördu oma kontohalduri poole. LHV kliendid saavad mugavalt märkida internetipangas valides Raha kasvatamine > Väärtpaberite märkimine.

Täpsem info prospektist.

Olemasolev aktsionär saab ühe märkimisõiguse iga 44 aktsia kohta, mis on tema väärtpaberikontol 13. mai 2022 päeva lõpu seisuga. Kui aktsionärile kuuluvate aktsiate arv ei anna täisarvu märkimisõigusi, ümardatakse märkimisõiguste arvu lähima täisarvuni, kusjuures ühest väiksemad murdosad ümardatakse üheni. Ehk vähem kui 44 aktsia omamise puhul saab aktsionär siiski ühe märkimisõiguse, aga aktsionär, kellel on alla ühe aktsia, saab null märkimise eesõigust, s.t ta ei ole õigustatud saama märkimise eesõigusi. Näiteks aktsionär, kellel on 1–44 aktsiat, saab 1 märkimisõiguse; aktsionär, kellel on 55 aktsiat, saab 55:44=1 märkimisõiguse; aktsionär, kellel on 125 aktsiat, saab 125:44=3 märkimisõigust; aktsionär, kellel on 0–0,99 aktsiat, ei saa ühtegi märkimisõigust.

Soovi korral saab LHV Groupi märkimisõigusi Tallinna börsilt juurde osta. See käib sarnaselt tavapärasele väärtpaberite ostmisele, lihtsalt antud juhul on tegemist õiguse ostmisega, et garanteerida uute aktsiate jaotuses osalemine. Ainult märkimisõiguse omamisest ei piisa aktsiate jaotamises osalemiseks, märkimises osalemiseks tuleb lisaks esitada LHV Groupi uute aktsiate märkimiskorraldus.

LHV Groupi aktsiate märkimisõigustega kauplemine börsil toimub 18.–30. maini 2022. Märkimisõiguse ostmiseks on vajalik Balti väärtpaberikonto ja ettevõtete puhul LEI-kood. Märkimisõiguste hinna kujundab börsil nõudlus ja pakkumine. Teoreetiliselt võiks hinnaks kujuneda aktsia turu- ja märkimishinna vahe, mida mõjutab ka aja- ja likviidsuspreemia. Näiteks kui aktsia maksab börsil 39 eurot, siis võiks märkimisõiguse hind olla 39 – 36 = 3 eurot.

Täpsem info prospektist.

Emissioonil ei ole kehtestatud märkimisele piirsummasid. Kõige vähem saab märkida ühe aktsia, kuid märkida ei saa rohkem kui emissiooni maht ülemärkimise korral ehk 972 222 aktsiat.

Täpsem info prospektist.

Ülemärkimise korral on LHV Groupil õigus suurendada pakutavate aktsiate arvu kuni 277 778 aktsia võrra ehk kinnitada emissiooni mahuks kokku kuni 972 222 aktsiat. Esmalt rahuldatakse märkimisõigustega tagatud märkimiskorraldused. Ülejäänud aktsiad jaotatakse nende märkijate vahel, kes on märkinud rohkem aktsiaid, kui neile kuulub märkimisõigusi või kellel ei ole üldse märkimisõigusi, isikupõhiselt proportsionaalselt märgitud aktsiate arvule (kuid mitte rohkem kui vastava märkija poolt märgitud aktsiate arv). Emissiooni tulemused selguvad eelduslikult 2. juunil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval ning aktsiad kantakse aktsionäride kontole eelduslikult 3. juunil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

Täpsem info prospektist.

Õigused aeguvad märkimises mitteosalenud aktsionäri jaoks väärtusetuna, kuid muuhulgas kasutamata jäänud märkimisõiguste arvelt saab ülemärkimise korral suurendada üle märkinud investoritele jaotatavate aktsiate arvu.

Kui sul puudub Balti väärtpaberikonto ja soovid LHV Panka enda kontohalduriks, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst Info ja seaded > Lepingud ja sõlmi Balti väärtpaberikonto leping.

Aktsiate jaotamine on isikupõhine. Seega kui märgid aktsiaid mitmelt kontolt, siis sinu märkimiskorraldused arvestatakse kokku ja jaotatakse sinu kontode lõikes proportsionaalselt märgitud aktsiate arvule (kuid mitte rohkem kui sinu poolt erinevatelt kontodelt märgitud aktsiate koguarv). Näiteks kui märgid väärtpaberikontol 100 aktsiat ja pensioni investeerimiskontol 40 aktsiat ning sulle jaotatakse kokku 70 aktsiat, siis saad vastavalt 50 + 20 aktsiat.

Lisainfo saamiseks vaata lehele investor.lhv.ee või tutvu prospektiga, mis on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja LHV Groupi veebilehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee.

Märgi LHV Groupi aktsiaid ja investeeri LHV maailma

Aktsiate märkimine toimub 18. maist 01. juunini 2022 ja märkimisõigustega kauplemine 18. maist 30. maini 2022.

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast AS-i LHV Group aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate ostmiseks. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mis on heaks kiidetud Finantsinspektsiooni poolt ja avalikustatud aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval. Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon