Investeeri
LHV eduloosse

Märgi LHV allutatud võlakirju ning aita suurendada Eesti kapitali olulisust kodumaisel finantsteenuste ja Euroopa finantsvahendajate turul

Võlakirjade märkimine algab 16. septembril kl 10.00 ja lõpeb 25. septembril kl 16.00. Võlakirjad emiteeritakse 30.09.2020 ja noteeritakse 01.10.2020.

LHV pakub avalikult kuni 25 000 allutatud võlakirja. Ülemärkimise korral on LHV-l õigus suurendada pakkumise mahtu ja lasta välja veel kuni 10 000 allutatud võlakirja. Pakkumise suurim maht on seega 35 miljonit eurot.

LHV korraldab avaliku pakkumise ainult Eestis ja oleme teinud selle võimalikuks kõikide kontohaldurist pankade klientidele. Kui oled LHV Panga klient, siis logi sisse ja märgi võlakirju. Kui oled muu panga klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi võlakirjad seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt.

Märkimine on lõppenud.

LHV allutatud võlakirjade prospekt

Võlakirjaprospekti alusel kavatseme lasta välja allutatud võlakirju mahus kuni 25 miljonit eurot (võimalusega suurendada emissiooni mahtu kuni 35 miljoni euroni) lunastamistähtajaga 10 aastat emitendipoolse võimaliku ennetähtaegse lunastamistähtajaga 5 aasta möödudes, kui Finantsinspektsioon on andnud selleks nõusoleku. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaqi Tallinna börsil.

LHV allutatud võlakirjade emissioon

Emissiooni maht

LHV allutatud võlakirjade emissiooni maht on 25 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on võimalik suurendada emissiooni mahtu kuni 35 miljoni euroni.

Võlakirjade allutatus ja olulised riskid

LHV allutatud võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete (nt saadud hoiused, võetud laenud, kohustused töötajate ja tarnijate ees) täielikku rahuldamist. Nõuete rahuldamise järjekorras jäävad allutatud võlakirjade omanikest tahapoole ainult LHV aktsionärid. Muuhulgas tuleb LHV allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk), mis võib realiseeruda, kui maksejõuetuse ja muude raskuste esinemisel rakendatakse LHV suhtes kriisimenetluse kava.

Nimiväärtus 1000 eurot

LHV allutatud võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Teeme investeerimisvõimaluse kättesaadavaks kõikidele investoritele Eestis. Kui võlakirjainvesteeringud on sageli suunatud üksnes suurtele ja institutsionaalsetele investoritele, siis meie teeme pakkumise eelkõige Eesti jaeinvestoritele.

Intress 6% aastas

LHV allutatud võlakirjad on ajaliselt piiratud omavahendid. Tänu sellele saame nende omanikele maksta tavalisest kõrgemat intressi: 6% aastas. Intressimakseid teeme kord kvartalis, andes sellega investoritele võimaluse teenida investeeringult regulaarselt.

Periood 10 aastat

LHV allutatud võlakirjad on pikaajaline investeering. Emiteeritavate võlakirjade tähtaeg on 30.09.2030. LHV-l on õigus lunastada võlakirjad osaliselt või täielikult peale 28.09.2025. Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab andma nõusoleku Finantsinspektsioon.

Vajalik väärtpaberikonto

Emissioonil saavad võlakirju märkida kõik Eesti eraisikutest investorid ja ettevõtted. Võlakirjade ostmiseks on vaja Balti väärtpaberikontot.

Noteeritud börsil

LHV allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaqi Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirju on investoril võimalik vabalt kaubelda, st osta ja müüa reguleeritud turul.

Läbipaistev aruandlus

LHV on suure läbipaistvusega litsentsitud finantsinstitutsioon. Avaliku ettevõttena koostame ja avaldame kuutulemusi ja kvartaliaruandeid, kus anname üksikasjaliku ülevaate LHV äritegevusest ja sellega kaasnevatest riskidest.

LHV on ainuke Balti börsil noteeritud ettevõte, kes avaldab pikaajalisi finantsprognoose. Oleme parimate investorsuhetega ettevõte Nasdaqi Tallinna börsil.

Parimad investorsuhted

Prospekt ja tingimused

Loome koos Eesti kapitali

LHV on parim koht, kus oma raha kasvatada. Märgi LHV allutatud võlakirju ning aita suurendada Eesti kapitali olulisust kodumaisel finantsteenuste ja Euroopa finantsvahendajate turul.

Meie missioon on aidata luua Eesti kapitali. Oleme kujundanud LHV-st laiapõhjalise investorbaasiga finantskontserni, mis teenib Eesti ühiskonna huve ja aitab kaasa kohaliku finantssüsteemi arengule. LHV Pangas hoiustavad ja siit laenavad raha Eesti inimesed ja ettevõtted. LHV Panga Ühendkuningriigi filiaali kaudu kujuneme finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks. LHV Varahaldus haldab Eesti inimeste pikaajalisi pensioniinvesteeringuid ja investeerib ise samal ajal aktiivselt kohalikesse ettevõtetesse. LHV investorina saad sellest tegevusest ja loodud väärtusest osa.

LHV on Eesti suurim kodumaine kapitalipakkuja

Eesti inimesed hoiavad LHV-s üle 5 miljardi euro finantsvarasid. LHV Pank on kasvanud Eesti kolmandaks pangaks ja LHV Varahaldus kasvatab pensionifondide vara, mis on mahult Eestis teisel kohal. LHV pangateenuseid kasutab üle 230 000 kliendi ja LHV pensionifondidel on üle 178 000 aktiivse kliendi.

Soovime saada parimaks finantsteenuste pakkujaks

Peame ennast uuendusmeelseks ning tahame pakkuda oma klientidele lihtsaid ja mugavaid finantsteenuseid. Eestis määratleme end täisteenust pakkuva ja kiiresti kasvava kohaliku kodupangana. Keskendume ettevõtliku meelelaadiga aktiivsetele ja iseseisvatele klientidele. Väljaspool Eestit tegutseme LHV Panga filiaali kaudu Ühendkuningriigis, kus soovime olla kaasamõtlevaim finantsteenuste partner rahvusvahelistele finantsvahendajatele. LHV Varahalduse eesmärk on pakkuda fondide osakuomanikele parimat pikaajalist tootlust.

Ainulaadne investeerimisvõimalus

LHV eesmärkide toetamiseks korraldame varem heaks kiidetud võlakirjade programmi raames allutatud võlakirjade emissiooni.

Sel viisil kaasatavat kapitali saame kasutada omavahendite koosseisus. Omavahendeid nõudev ärimahu kasv tuleb peamiselt laenutegevusest. Pankadele seatud reeglite järgi peame iga väljaantud laenu kohta hoidma kindlaksmääratud koguses omavahendeid, milleks võivad olla kas omakapital või allutatud võlakirjad.

Jaepakkumises osalemiseks peab investoril olema Nasdaq CSD süsteemis registreeritud Eesti aadress. Juriidilisest isikust investori Nasdaq CSD-s olev registrikood peab olema välja antud Eesti äriregistris. Enamasti jõuavad andmed sinna läbi kontohaldurist panga ning investor ei pea nende edastamise pärast ise muretsema.

Jah, võlakirjade puhul saab kasutada investeerimiskonto süsteemi, sellisel juhul makstakse intress välja brutosummas. Investeerimiskontost tuleks LHV-d teavitada. LHV Pangas saab seda teha menüüpunktis „Kontod ja limiidid “ > „Aktiivsed kontod“ > pliiatsi ikoon. Tehke palun linnuke lahtrisse „Investeerimiskonto“. Kui linnuke juba olemas, arvestame seda järgmiste LHV võlakirjadelt makstavate intresside puhul automaatselt.

Võimenduslaenu võlakirjade märkimiseks kasutada ei saa.

Märgi LHV allutatud võlakirju
ning aita suurendada Eesti kapitali olulisust kodumaisel finantsteenuste ja Euroopa finantsvahendajate turul

Märkimine on lõppenud.

Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi võlakirjad seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt.

Ülaltoodud teave on ülevaade allutatud võlakirjade emissioonist ja pakkumise peamistest tingimustest ning ei ole mõeldud investeerimissoovitusena. Teadliku investeerimisotsuse tegemiseks tutvu prospekti, selle eestikeelse tõlke ja tingimustega ning vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.