Aktsia info

Nasdaq Tallinn

 

Finantskalender 2017

07.02.20172016. neljanda kvartali ja 2016. aasta auditeerimata tulemused
28.02.20172016. aasta auditeeritud aastaaruanne
29.03.2017aktsionäride üldkoosolek
18.04.2017I kvartali vahearuanne
18.07.2017II kvartali vahearuanne
24.10.2017III kvartali vahearuanne

LHV Finance’i juhataja on Nele Roostalu

AS-i LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluva AS-i LHV Finance nõukogu otsuse kohaselt on alates 02.01.2017 ettevõtte juhatuse liige taas lapsehoolduspuhkuselt naasev Nele Roostalu.

Nele Roostalu alustas tööd LHV-s 2011. aastal tootejuhina ning asus 2013. aastal juhtima LHV Panga tütarettevõtet LHV Finance. Roostalule ei kuulu AS LHV Groupi aktsiaid. Aktsionäride üldkoosoleku poolt määratavate tingimuste täitumisel on tal võimalik omandada optsioonide eest 9395 aktsiat.

AS LHV Finance tegeleb järelmaksu ja väikelaenuga. Ettevõtte juhatusse kuulub üks liige. Nele Roostalu eemaloleku ajal, alates 02.11.2015, juhtis AS-i LHV Finance Kalev Karus.

...

LHV Groupi juhatajaks saab Madis Toomsalu

23. novembril toimunud AS-i LHV Group nõukogu koosolekul esitas grupi senine juhataja Erkki Raasuke nõukogule oma lahkumissoovi. Grupi nõukogu plaanib selle rahuldada 05. detsembril 2016 ja valida samast kuupäevast grupi uueks juhatajaks Madis Toomsalu.

Madis Toomsalu on töötanud LHV-s alates 2007. aastast ning on täna LHV Panga krediidijuht ja krediidikomitee esimees.

LHV Groupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse sõnul saab LHV Group juhi, kellel on olnud suur panus LHV ülesehitamisesse. "Panga jaoks on kõige olulisem valdkond krediidivaldkond. Madis on teinud suurepärast tööd selle juhtimisel. LHV krediidikahjud on olnud panga kohta pea olematud ehk jäänud Madise juhtimisel vaid paarisaja tuhande euro juurde," ütles Lõhmus. "Madis tunneb LHV-d ja meie ettevõtte kultuuri peensusteni. Ta on näidanud ennast võimeka juhina ning täitnud väga olulist rolli LHV ülesehitamisel ja meie näo kujundamisel," lisas Lõhmus.

"LHV ees seisavad suured väljakutsed, aga ka suured võimalused. Pidevalt täienevate regulatsioonide, negatiivsete intressimäärade, poliitiliste otsuste ja konkurentsiga turul ei tule mitte ainult toime tulla, vaid need tuleb pöörata kliendi rahuoluks, hoiustajate turvatundeks, sobivateks laenutoodeteks ning ettevõtte väärtuse kasvuks. LHV soovib ka tulevikus olla ettevõte, kes otsib ettevõtte väärtuse kasvu nii kodu- kui võimalusel ka välisturgudel," ütles Madis Toomsalu.

Toomsalu alustas 2007. aastal LHV-s aktsiaanalüütikuna. Peale pangalitsentsi saamist 2009. aastal asus Toomsalu tööle krediidianalüütikuna ja 2011. aastal sai temast krediidianalüüsi osakonna juht. 2012. aastal sai Toomsalust panga krediidijuht ja krediidikomitee liige ning 2014. aastast krediidikomitee esimees. Toomsalu on omandanud 2009. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis bakalaureusekraadi ärikorralduse erialal ja 2011. aastal magistrikraadi avaliku sektori rahanduse erialal.

Erkki Raasuke asus LHV Groupi juhatajana tööle 2013. aasta septembris. Raasukese juhtimisel sai LHV Groupist börsiettevõte, kui eelmisel aastal noteeriti allutatud võlakirjad ja sel aastal viidi läbi esmane avalik aktsiaemissioon.

"LHV on hästi toimiv ettevõte, millel on hea hoog sees ja mis muidu aeglasel turul näitab head kasvu. Minu rolliks on olnud ettevõtte arengu toetamine ning ma ei ole tegutsenud eesliinil. LHV-l on tugev meeskond, millel on suurepärane võimekus otsustatud asju plaanipäraselt ellu viia. Meie ühine suur ettevõtmine 2016. aastal oli LHV aktsiate noteerimine börsil ja investorite baasi oluline laiendamine. Saime sellega päris hästi hakkama. Leian, et nüüd on mul aeg Balti panganduses toimuvatest ümberkorraldustest osa saada uues, operatiivsemas rollis," kommenteeris Erkki Raasuke.

LHV esitas Finantsinspektsioonile teavituse AS-i LHV Group uue juhatuse liikme valimise kavatsusest.

...

LHV kvartalikasum kasvas 5,8 miljoni euroni

AS LHV Group teenis 2016. aasta kolmandas kvartalis 5,8 miljonit eurot konsolideeritud kasumit: panga kasum oli sellest 3,7 miljonit, varahalduse kasum 2,2 miljonit ja Leedu äriüksuse kasum 0,2 miljonit eurot.

Grupi kolmanda kvartali kasum oli 0,9 miljonit eurot suurem kui teises kvartalis ja 2,4 miljonit eurot suurem kui aasta tagasi. LHV omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 22,6%.

LHV Groupi konsolideeritud laenud kasvasid kvartaliga 9 miljonit eurot 478 miljoni euroni ja konsolideeritud hoiused kasvasid 69 miljonit eurot 741 miljoni euroni. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 46 miljoni euro võrra 937 miljoni euroni.

2016. aasta esimese üheksa kuuga on LHV teeninud 14,2 miljonit eurot kasumit, mis on 2,6 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Pank on teeninud üheksa kuuga 10,1 miljonit eurot kasumit, varahaldus 4,3 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,8 miljonit eurot. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus on olnud esimese üheksa kuu jooksul 20,6%.

AS-i LHV Group juhataja Erkki Raasuke selgitas, et ettevõttel on sees hea hoog ning nii panga kui ka varahalduse tulemused on finantsplaanist ees: „LHV-l õnnestus kolmas kvartal väga hästi. Kasumit toetas klientide kõrge aktiivsus, tugev krediidikvaliteet ja lisandunud tulud seoses Danske Capitali omandamisega.

Panga väga hea hoog on jätkunud juba üle aasta. Kvartaliga kasvas uute klientide hulk 8400 võrra ja pangaklientide koguarv ületas 100 000 piiri.

Panga laenuportfellis kasvasid kolmandas kvartalis enim eraisikutele antud laenud. Ettevõtete laene väljastati aktiivselt, kuid seoses kinnisvaraarenduste hooajalise valmimisega toimus kvartali jooksul ka laenude tagastamine suuremas mahus. Krediidikvaliteet on püsinud tugevana ja laenude allahindluse kulu võrreldes eelmise kvartaliga vähenes.

Klientide hoiustest kasvasid kiiresti nõudmiseni hoiused (+96 miljonit eurot), samal ajal kui tähtajalised hoiused vähenesid (-25 miljonit eurot) viimase viie aasta madalaimale tasemele. LHV Panga hoiuste struktuur on viie aasta jooksul mastaapselt muutunud nõudmiseni hoiuste kasuks. Tänu hoiuste kulu langusele on LHV seesmise raha hinna osas sama konkurentsivõimeline kui teised Eestis teenuseid pakkuvad pangad.

Varahalduse kasumi kiirema kasvu tõi kaasa Danske Capitali omandamine ja ärimahtude kasv. Varahalduse meeskond on teinud väga head tööd kahe äri integreerimisel. Ettevõtete ühendamine jõustus juuli lõpus ja järgmiseks tuleb ühendada sarnaste riskiprofiilidega fondid. Ühinemisjärgne tugev teenustasutulu jätkub aasta lõpuni. Veebruarist jõuab suurenenud ärimahtude mõju klientideni, kui pensionifondidele rakenduvad madalamad haldustasumäärad. See vähendab oluliselt varahalduse tulusid. II pensionisamba aktiivsete klientide arv kasvas III kvartalis 177 000 pensionikogujani.

Mokilizingase kasum oli III kvartalis 0,1 miljonit eurot madalam kui eelmises kvartalis, kuid muutunud regulatsiooni tõttu aeglustunud krediiditoodete müük on Leedus taas kiirenemas. Aasta alguses seatud eesmärkidest jääb Leedu äriüksus maha, kuid kapitali tootlus ei ole kannatanud. III kvartalis alustas Mokilizingas klientidele ka uue krediitkaardi pakkumist. Finantseerimisportfell kasvas kvartali lõpuks 38 miljoni euroni ning selle krediidikvaliteet püsib tugevana.

LHV väljavaated järgnevateks kuudeks on head. Stabiilne krediidikvaliteet, lisanduvad uued kliendid ja head fondide tootlused lubavad oodata senise hoo jätkumist. Loodame lõpetada börsiettevõttena esimese finantsaasta tugevate tulemustega ja kinnitada, et heale tööle on alati nõudlust ja ruumi.“

III kvartali ja 9 kuu vahearuanne
Investoresitlus
Faktriraamat

...