Aktsia info

Nasdaq Tallinn

 

Finantskalender 2016

09.02.20162015. aasta auditeerimata tulemused
15.03.20162015. aasta auditeeritud tulemused
19.04.2016I kvartali vahearuanne
20.04.2016aktsionäride üldkoosolek
19.07.2016II kvartali vahearuanne
25.10.2016III kvartali vahearuanne

LHV kvartalikasum kasvas 5,8 miljoni euroni

AS LHV Group teenis 2016. aasta kolmandas kvartalis 5,8 miljonit eurot konsolideeritud kasumit: panga kasum oli sellest 3,7 miljonit, varahalduse kasum 2,2 miljonit ja Leedu äriüksuse kasum 0,2 miljonit eurot.

Grupi kolmanda kvartali kasum oli 0,9 miljonit eurot suurem kui teises kvartalis ja 2,4 miljonit eurot suurem kui aasta tagasi. LHV omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 22,6%.

LHV Groupi konsolideeritud laenud kasvasid kvartaliga 9 miljonit eurot 478 miljoni euroni ja konsolideeritud hoiused kasvasid 69 miljonit eurot 741 miljoni euroni. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 46 miljoni euro võrra 937 miljoni euroni.

2016. aasta esimese üheksa kuuga on LHV teeninud 14,2 miljonit eurot kasumit, mis on 2,6 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Pank on teeninud üheksa kuuga 10,1 miljonit eurot kasumit, varahaldus 4,3 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,8 miljonit eurot. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus on olnud esimese üheksa kuu jooksul 20,6%.

AS-i LHV Group juhataja Erkki Raasuke selgitas, et ettevõttel on sees hea hoog ning nii panga kui ka varahalduse tulemused on finantsplaanist ees: „LHV-l õnnestus kolmas kvartal väga hästi. Kasumit toetas klientide kõrge aktiivsus, tugev krediidikvaliteet ja lisandunud tulud seoses Danske Capitali omandamisega.

Panga väga hea hoog on jätkunud juba üle aasta. Kvartaliga kasvas uute klientide hulk 8400 võrra ja pangaklientide koguarv ületas 100 000 piiri.

Panga laenuportfellis kasvasid kolmandas kvartalis enim eraisikutele antud laenud. Ettevõtete laene väljastati aktiivselt, kuid seoses kinnisvaraarenduste hooajalise valmimisega toimus kvartali jooksul ka laenude tagastamine suuremas mahus. Krediidikvaliteet on püsinud tugevana ja laenude allahindluse kulu võrreldes eelmise kvartaliga vähenes.

Klientide hoiustest kasvasid kiiresti nõudmiseni hoiused (+96 miljonit eurot), samal ajal kui tähtajalised hoiused vähenesid (-25 miljonit eurot) viimase viie aasta madalaimale tasemele. LHV Panga hoiuste struktuur on viie aasta jooksul mastaapselt muutunud nõudmiseni hoiuste kasuks. Tänu hoiuste kulu langusele on LHV seesmise raha hinna osas sama konkurentsivõimeline kui teised Eestis teenuseid pakkuvad pangad.

Varahalduse kasumi kiirema kasvu tõi kaasa Danske Capitali omandamine ja ärimahtude kasv. Varahalduse meeskond on teinud väga head tööd kahe äri integreerimisel. Ettevõtete ühendamine jõustus juuli lõpus ja järgmiseks tuleb ühendada sarnaste riskiprofiilidega fondid. Ühinemisjärgne tugev teenustasutulu jätkub aasta lõpuni. Veebruarist jõuab suurenenud ärimahtude mõju klientideni, kui pensionifondidele rakenduvad madalamad haldustasumäärad. See vähendab oluliselt varahalduse tulusid. II pensionisamba aktiivsete klientide arv kasvas III kvartalis 177 000 pensionikogujani.

Mokilizingase kasum oli III kvartalis 0,1 miljonit eurot madalam kui eelmises kvartalis, kuid muutunud regulatsiooni tõttu aeglustunud krediiditoodete müük on Leedus taas kiirenemas. Aasta alguses seatud eesmärkidest jääb Leedu äriüksus maha, kuid kapitali tootlus ei ole kannatanud. III kvartalis alustas Mokilizingas klientidele ka uue krediitkaardi pakkumist. Finantseerimisportfell kasvas kvartali lõpuks 38 miljoni euroni ning selle krediidikvaliteet püsib tugevana.

LHV väljavaated järgnevateks kuudeks on head. Stabiilne krediidikvaliteet, lisanduvad uued kliendid ja head fondide tootlused lubavad oodata senise hoo jätkumist. Loodame lõpetada börsiettevõttena esimese finantsaasta tugevate tulemustega ja kinnitada, et heale tööle on alati nõudlust ja ruumi.“

III kvartali ja 9 kuu vahearuanne
Investoresitlus
Faktriraamat

...

LHV Group pani paika 2017. aasta finantskalendri

AS LHV Group teavitas investoreid ettevõtte 2017. majandusaasta finantskalendrist. Plaanime avalikustada informatsiooni ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

07.02.2017
2016. neljanda kvartali ja 2016. aasta auditeerimata tulemused

28.02.2017
2016. aasta auditeeritud aastaaruanne

29.03.2017
aktsionäride üldkoosolek

18.04.2017
I kvartali vahearuanne

18.07.2017
II kvartali vahearuanne

24.10.2017
III kvartali vahearuanne

...

Muudatused LHV Groupi kapitalinõuetes

Septembri lõpus esitas Finantsinspektsioon LHV Groupile ja LHV Pangale iga aastase järelevalvelise hinnangu ja täiendava omavahendite nõude (SREP) kapitali adekvaatsuse arvutuses. Võrreldes eelmise aastaga on muutunud täiendava omavahendite nõude koosseis, sest lisaks kogu kapitalinõudele on täpselt välja toodud ka lisakapital esimese taseme põhiomavahendite ja esimese taseme omavahendite osas.

Vastavalt Finantsinspektsiooni otsusele rakendub LHV Groupile konsolideeritud tasemel täiendav omavahendite nõue summas 1,89% (võrrelduna 1,50% 2015. aasta SREP-s), millest vähemalt 0,74% peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 0,99% kaetud esimese taseme omavahenditega.

19. oktoobril toimunud regulaarsel koosolekul otsustas LHV Groupi nõukogu lähtudes Finantsinspektsiooni hinnangust ning lisades sellele sisemised puhvrid, kehtestada minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 16,19% (senikehtinud 16,20%) ja minimaalseks esimese taseme omavahendite suhtarvuks 13,29% (senikehtinud 12,70%).

...