Aktsia info

Nasdaq Tallinn

 

Finantskalender 2016

09.02.20162015. aasta auditeerimata tulemused
15.03.20162015. aasta auditeeritud tulemused
19.04.2016I kvartali vahearuanne
20.04.2016aktsionäride üldkoosolek
19.07.2016II kvartali vahearuanne
25.10.2016III kvartali vahearuanne

AS-i LHV Varahaldus ja Danske Capital AS-i ühinemine on jõustunud

AS-i LHV Group tütarettevõtja AS-i LHV Varahaldus (ühendav ühing) ühinemine Danske Capital AS-iga (ühendatav ühing) on jõustunud. Äriregistrisse kanti ühinemine 28. juulil 2016. Ühendav äriühing jätkab Aktsiaselts LHV Varahaldus nime all. Ühinemise tulemusel loetakse Danske Capital AS-i tegevus lõppenuks ning AS LHV Varahaldus sai Danske Capital AS-i õigusjärglaseks. Ühinemise bilansipäev oli 1. mai 2016.

AS LHV Varahaldus valitseb ühinemise järgselt kaheksat kohustuslikku ning kolme vabatahtlikku pensionifondi. Sarnase investeerimisstrateegiaga pensionifondid kavatsetakse tulevikus ühendada. Pensionikeskuse andmetel on AS-i LHV Varahaldus turuosa mahu järgi kohustuslike pensionifondide turul 30,6% ning vabatahtlike pensionifondide turul 9,8%. Lisaks valitseb AS LHV Varahaldus kahte eurofondi, mis ühinevad 31. augustil 2016. Samuti osutab AS LHV Varahaldus ühele eurofondile investeeringute juhtimise teenust.

Finantsinspektsioon andis loa ühinemiseks 19. juulil 2016. Danske Capital AS-i ostutehing viidi lõpule 2. mail.

...

LHV Groupi II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

AS LHV Group teenis 2016. aasta teises kvartalis konsolideeritult 4,9 miljonit eurot kasumit: pank teenis sellest 3,5 miljonit eurot, varahaldus 1,6 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,3 miljonit eurot. Kasumit suurendas baasärile lisaks panga teenitud erakorraline tulu mahus 0,9 miljonit eurot.

Teise kvartali kasum oli 1,4 miljonit eurot rohkem kui esimeses kvartalis ja 1,9 miljonit eurot rohkem kui II kvartalis aasta tagasi. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli teises kvartalis 22%.

Grupi konsolideeritud laenud kasvasid II kvartalis 37 miljonit eurot (+9%; +22 miljonit eurot I kvartalis) 465 miljoni euroni ja konsolideeritud hoiused kasvasid 27 miljonit eurot (+4%; +28 miljonit eurot I kvartalis) 682 miljoni euroni. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 294 miljonit eurot (+49%; +27 miljonit eurot I kvartalis) 891 miljoni euroni ja see sisaldab II kvartali jooksul lõpule viidud tehingut, mille käigus Varahaldus omandas 100% AS Danske Capital aktsiad.

AS-i LHV Group 2016. aasta esimese kuue kuu konsolideeritud kasum oli 8,4 miljonit eurot: pank teenis sellest 6,4 miljonit eurot, varahaldus 2,2 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,6 miljonit eurot. Poolaasta kasum on 0,2 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal (2015. aasta I kvartal sisaldas Soome äri müügi erakorralist tulu).

Vaata lähemalt:
Vahearuanne
Investoresitlus

...

Algas kauplemine LHV Groupi aktsiatega

Täna, 23. mail noteeriti LHV Group’i aktsiad (kauplemistähis: LHV1T) Nasdaq Balti börside põhinimekirjas.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. Grupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 250 inimese. LHV pangateenuseid kasutab pea 90 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 170 000 klienti.

„Meil on suur rõõm tervitada LHV Group’i aktsianoteeringu puhul, mis järgneb nende edukale IPO-le. LHV aktsiate kauplemisele võtmine toob juurde uue investeerimisvõimaluse Balti ning ka rahvusvahelistele jae- ja institutsionaalsetele investoritele. Ettevõttele toob avalikul turul olemine kaasa eelkõige võimaluse kaasata tulevikus lihtsamalt raha, suurema likviidsuse ning tuntuse kasvu,“ ütles Nasdaq Balti turu juht Arminta Saladžienė.

„LHV on alles oma pikaajalise arengu alguses, avalikuks ettevõtteks muutumine aitab tugevdada meie strateegilist positsiooni. Lisaks lubasime aktsionäridele juba mitu aastat tagasi, et noteerime aktsiad Nasdaq Balti börsil ning me peame oma lubadusi,“ ütles LHV Group’i juht Erkki Raasuke.

„LHV Group’i aktsiate esmane avalik pakkumine ja sellele järgnev noteerimine börsil on suurepärane näide illustreerimaks, kuidas saada avalikuks ettevõtteks. See, kuidas LHV on kogu protsessi üles ehitanud, jaganud pidevalt avalikkusele informatsiooni ja hoidnud raudse kindlusega ajakavast kinni, on olnud imetlusväärne,“ kommenteeris Nasdaq Tallinna juht Rauno Klettenberg. „LHV turuletulekust saavad teised börsiettevõtteks pürgijad kindlasti eeskuju võtta,“ lisas Klettenberg.

LHV Group viis 2.-16. maini läbi ettevõtte aktsiate esmase avaliku pakkumise, mille käigus pakuti avalikult 2 miljonit aktsiat. Pärast pakkumist koosneb LHV Group’i aktsiakapital 25 356 005 lihtaktsiast, aktsia nimiväärtus on 1 euro. Balti börside põhinimekirjas noteeritakse kõik LHV Group’i lihtaktsiad.

...