Aktsia info

Nasdaq Tallinn

 

Finantskalender 2018

13.02.2018Finantsprognoos
13.02.2018Jaanuari kuuaruanne
27.02.20182017. aasta auditeeritud aastaaruanne
13.03.2018Veebruari kuuaruanne
11.04.2018Aktsionäride üldkoosolek
24.04.20182018. aasta I kvartali vahearuanne
25.04.2018Dividendikuupäev
10.05.2018Aprilli kuuaruanne
12.06.2018Mai kuuaruanne
24.07.20182018. aasta II kvartali vahearuanne
14.08.2018Juuli kuuaruanne
11.09.2018Augusti kuuaruanne
23.10.20182018. aasta III kvartali vahearuanne
13.11.2018Oktoobri kuuaruanne
11.12.2018Novembri kuuaruanne