Aktsia info

Nasdaq Tallinn

 

Finantskalender 2017

07.02.20172016. neljanda kvartali ja 2016. aasta auditeerimata tulemused
28.02.20172016. aasta auditeeritud aastaaruanne
29.03.2017aktsionäride üldkoosolek
18.04.2017I kvartali vahearuanne
18.07.2017II kvartali vahearuanne
24.10.2017III kvartali vahearuanne

LHV Groupi 2017. aasta finantsplaan

LHV Group avalikustas finantsplaani, mille järgi kasvavad grupi tulud tänavu 18% ja konsolideeritud puhaskasum 10%.

"2017. aasta finantsplaan iseloomustab LHV kasvuloo jätkumist. Tulude suurenemine 18% ületab märgatavalt kulude kasvu, mille tulemusena tulu-kulu suhtarv paraneb heas tempos. Puhaskasumiks kujuneb 21,8 miljonit eurot. Puhaskasumi kasv 10% sisaldab endas väljamakstavatelt dividendidelt arvestatavat tulumaksukulu summas 1,5 miljonit eurot ning laenude allahindlusi summas 4,2 miljonit eurot. Finantsplaanis on arvestatud laenude allahindluse märkimisväärse kasvuga, ehkki positiivse krediiditsükli püsides on ootuspärased madalamad allahindlused. Laenude allahindlusest saab finantsplaani tegelikku realiseerumist tõenäoliselt enim mõjutav kulurida," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

LHV prognoosib finantsplaanis grupi 2017. aasta tuludeks kokku 59,7 miljonit eurot, puhaskasumiks 21,8 miljonit eurot. LHV Groupi aastaseks omakapitali tootluseks on plaanitud 17,9% (omanike osa). Panga tuludeks prognoositakse 40,2 miljonit eurot ja puhaskasumiks 16,1 miljonit eurot. Varahalduse aastatuludeks on plaanitud 13,8 miljonit eurot ja puhaskasumiks 5,8 miljonit eurot.

LHV prognoosib klientide hoiuste mahu kasvuks 13%, mis teeb aasta lõpuks hoiuste mahuks 881 miljonit eurot. Konsolideeritud laenuportfell kasvab prognoosi järgi 30% ehk 701 miljoni euroni. Juhitavate fondide mahuks ennustab LHV 1,158 miljardit eurot ehk kasvu 19%.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s ligi 300 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 110 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on 180 000 klienti.

LHV alustas tänavu aasta finantsplaani avalikustamist, et anda investoritele parem ülevaade ettevõte eesmärkidest ja tekitada igas investoris enam omanikutunnet. Ettevõte leiab, et investorsuhetele tuleb kasuks, kui kõik osapooled on võimalikult hästi informeeritud ja võrdselt koheldud. LHV ambitsioon on saada Eesti kõige avatuma ja kõrgetasemelisema investorsuhtlusega börsiettevõtteks. Finantsplaani avaldame korra aastas majandusaasta alguses ning olulisi korrigeerimisi teeme aasta sees jooksvalt.

AS LHV Group Financial Plan 2017

...

LHV teenis aastaga 19,9 miljonit eurot kasumit

AS LHV Group teenis 2016. aasta neljandas kvartalis 5,7 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit: pank teenis sellest 3,2 miljonit eurot, varahalduse kasum oli 1,8 miljonit eurot ja Leedu äriüksuse kasum 1,0 miljonit eurot.

Grupi neljanda kvartali kasum oli 0,1 miljoni euro võrra väiksem kui kolmandas kvartalis ning 2,5 miljonit eurot suurem kui aasta varem. LHV omakapitali tootlus oli neljandas kvartalis 19,6%.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 60 miljoni euro võrra (+13%; +9 miljonit eurot III kvartalis) 538 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid 36 miljonit eurot (+5%; +69 miljonit eurot III kvartalis) ja ulatusid 777 miljoni euroni. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 37 miljoni euro võrra (+4%; +46 miljonit eurot III kvartalis) 974 miljoni euroni.

LHV 2016. aasta puhaskasum oli 19,9 miljonit eurot. See on 5,1 miljonit eurot rohkem kui 2015. aastal ja annab LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali aastaseks tootluseks 20,7%. Panga aastakasum ulatus 13,2 miljoni euroni, varahalduse kasum 6,1 miljoni euroni ja Leedu äriüksuse kasum 1,9 miljoni euroni. Ärimahtude kasvu osas kasvasid konsolideeritud laenud aastaga 31%, klientide hoiused 26% ning hallatavate fondide maht 71%.

AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu sõnul õnnestus aasta viimane kvartal LHV-l väga hästi. "Kogu aasta tulemust ja kasumit toetas klientide kõrge aktiivsus, tugev krediidikvaliteet ja lisandunud tulud seoses Danske Capitali omandamisega. Saavutame edu tänu LHV-s töötavatele pühendunud, professionaalsetele ja tulevikku vaatavatele inimestele. On suur rõõm et hiljuti läbi viidud personali rahulolu-uuringu tulemus oli läbi aegade kõrgeim.

LHV Panga kvartalikasumit vähendas 0,5 miljoni euro võrra võlakirjaportfelli väärtuse vähenemine. Teisalt avaldas panga tulemustele suurt mõju tugev klientide aktiivsus ning rekordiline laenuportfelli kasv. Panga klientide koguarv ületas kvartali lõpuks 112 000.

Laenudest kasvasid enim ettevõtluslaenud ning kogu portfelli krediidikvaliteet püsis tugevana, laenude allahindluse kulu oli IV kvartalis 0,7 miljonit eurot. Alustasime kvartali jooksul kodulaenu pakkumisega – tegemist on tootega, mille olemasolu kõrvaldab erakliendi peamise panga vahetusega seotud takistuse.

Klientide hoiustest kasvasid nõudmiseni hoiused ja tähtajalised hoiused vähenesid. Hoiuste struktuuri muutus on olnud mastaapne ning hoiuste keskmine kulu on langenud. Oma kulustruktuuriga oleme jõudnud tasemeni, mis lubab kodulaenu väljastada headel tingimustel.

Lisaks avasime kvartali jooksul Tartus uue ja ruumikama kontori, mis hea asukoha ja silmapaistvuse tõttu lubab oodata ka suuremat kliendipoolset tähelepanu.

Varahalduse kasumit mõjutas Danske Capitali ostmisega seotud immateriaalse vara osaline amortisatsioon. Amortisatsioonieelne kasum oli 2,2 miljonit eurot ehk samal tasemel eelmise kvartaliga.

II pensionisamba aktiivsete klientide arv kasvas kvartaliga 2,9 tuhande võrra. Pensionifondide juhtimisel välditi jätkuvalt suuremate investeerimisriskide võtmist. Meie lipulaev LHV Pensionifond L lõpetas aasta tootluse poolest oma kategoorias teisel kohal. Konservatiivsete fondide arvestuses sai LHV Pensionifond S aasta kokkuvõttes kõrgeima tootluse. Alates novembrist pakub LHV ka II ja III samba pensionifonde, mida juhitakse passiivselt, s.t nende fondide investeeringud ei sõltu fondijuhi nägemusest finantsturgude osas. Fondide mahu kasv tähendab seda, et 2017. aasta veebruarist kehtivad uued, keskmiselt 19% madalamad tasumäärad.

Gruppi kuuluva Leedu äriüksuse Mokilizingase kasumit mõjutas IV kvartalis positiivselt lootusetuks tunnistatud nõuete müük summas 0,9 miljonit eurot. Kvartal sisaldas ka pühadega seotud laenude suuremat väljastamist. Finantseerimisportfell kasvas kvartaliga 1 miljoni euro võrra 36 miljoni euroni.

LHV väljavaade käesolevaks aastaks on hea. Näeme kasvuvõimalusi kõigis oma olulisemates segmentides. Juba mõne tunni pärast avaldame ka LHV finantsplaani 2017. aastaks. Sellest aastast soovime avaldada ka LHV Groupi ja oluliste tütarettevõtete tulemuste kuukokkuvõtteid. Esimesena avalikustame nädala pärast jaanuari tulemused."

AS LHV Group 2016 IV kvartali vahearuanne
AS LHV Group presentatsioon investoritele veebruar 2017
AS LHV Group 2016 IV kvartali faktiraamat

...

LHV Finance’i juhataja on Nele Roostalu

AS-i LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluva AS-i LHV Finance nõukogu otsuse kohaselt on alates 02.01.2017 ettevõtte juhatuse liige taas lapsehoolduspuhkuselt naasev Nele Roostalu.

Nele Roostalu alustas tööd LHV-s 2011. aastal tootejuhina ning asus 2013. aastal juhtima LHV Panga tütarettevõtet LHV Finance. Roostalule ei kuulu AS LHV Groupi aktsiaid. Aktsionäride üldkoosoleku poolt määratavate tingimuste täitumisel on tal võimalik omandada optsioonide eest 9395 aktsiat.

AS LHV Finance tegeleb järelmaksu ja väikelaenuga. Ettevõtte juhatusse kuulub üks liige. Nele Roostalu eemaloleku ajal, alates 02.11.2015, juhtis AS-i LHV Finance Kalev Karus.

...