Aktsia info

Nasdaq Tallinn

 

Finantskalender 2017

07.02.20172016. neljanda kvartali ja 2016. aasta auditeerimata tulemused
28.02.20172016. aasta auditeeritud aastaaruanne
29.03.2017aktsionäride üldkoosolek
18.04.2017I kvartali vahearuanne
18.07.2017II kvartali vahearuanne
24.10.2017III kvartali vahearuanne