LHV allutatud
võlakirjade märkimine

Märgi LHV allutatud võlakirju ning saa osa kodumaise finantskontserni kasvust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel finantsteenuste turul.

Võlakirjade märkimine algas 12. septembril kell 10.00 ja lõppes 26. septembril kell 16.00. Võlakirjad emiteeritakse 29.09.2023 ja noteeritakse börsil 02.10.2023.

LHV Group pakub avalikult kuni 25 000 allutatud võlakirja. Ülemärkimise korral on LHV Groupil õigus suurendada pakkumise mahtu ja lasta välja veel kuni 10 000 allutatud võlakirja. Pakkumise suurim maht on seega 35 miljonit eurot.

Allutatud võlakirjade pakkumine on mõeldud Eestis tegutsevatele jae- ja institutsionaalsetele investoritele ning on tehtud võimalikuks kõikide kontohaldurist pankade klientidele. Võlakirjade märkimiseks LHV Pangas logi sisse või ava konto.

Teistes pankades märkimiseks sisene oma internetipanka või palu abi nõustajalt.

LHV allutatud võlakirjade märkimine algas 12. septembril kell 10.00.

LHV allutatud võlakirjade prospekt

Tegemist on uue võlakirjaprogrammi, kogumahuga kuni 200 miljonit eurot, alusel korraldatud esimese emissiooniga, mille raames kavatseme lasta välja allutatud võlakirju mahus kuni 25 miljonit eurot (võimalusega suurendada mahtu kuni 35 miljoni euroni). Võlakirjade lunastamistähtaeg on 10 aastat, emitendipoolse võimaliku ennetähtaegse lunastamistähtajaga 5 aasta möödudes, kui Euroopa Keskpank on andnud selleks nõusoleku. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaqi Tallinna börsil.

LHV allutatud võlakirjade emissioon

Emissiooni maht

LHV Groupi allutatud võlakirjade esimese emissiooni maht on kuni 25 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on võimalik suurendada emissiooni mahtu kuni 35 miljoni euroni.

Võlakirjade allutatus ja olulised riskid

LHV Groupi allutatud võlakirjade allutatus tähendab, et LHV Groupi likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete (nt saadud hoiused, võetud laenud, kohustused töötajate ja tarnijate ees) täielikku rahuldamist. Nõuete rahuldamise järjekorras jäävad allutatud võlakirjade omanikest tahapoole ainult LHV Groupi aktsionärid. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk), mis võib realiseeruda, kui maksejõuetuse ja muude raskuste esinemisel rakendatakse LHV suhtes kriisilahendusmeetmeid.

Nimiväärtus 1000 eurot

LHV Groupi allutatud võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Kui võlakirjainvesteeringud on sageli suunatud üksnes suurtele ja institutsionaalsetele investoritele, siis meie pakkumine on mõeldud eelkõige Eesti jaeinvestoritele.

Periood 10 aastat

LHV Groupi allutatud võlakirjad on pikaajaline investeering. Emiteeritavate võlakirjade tähtaeg on 29.09.2033. LHV-l on õigus lunastada võlakirjad osaliselt või täielikult peale 26.09.2028. Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab andma nõusoleku Euroopa Keskpank.

Intress 10,5% aastas

Võlakirjainvesteeringu eest teenib investor regulaarselt intressi. 10,5% aastaintress makstakse välja neljas osas igal kvartalil investori kontole.

Vajalik väärtpaberikonto

Emissioonil saavad võlakirju märkida kõik Eesti eraisikutest investorid ja ettevõtted. Võlakirjade ostmiseks on vaja Balti väärtpaberikontot. LHV Pangas on Balti väärtpaberikonto avamine tasuta.

Noteeritud börsil

LHV Groupi allutatud võlakirjad noteeritakse Nasdaqi Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirju on investoril võimalik vabalt kaubelda, st osta ja müüa reguleeritud kujul.

Läbipaistev aruandlus

LHV Group on suure läbipaistvusega litsentsitud finantsinstitutsioon. Avaliku ettevõttena koostame ja avaldame kuutulemusi ja kvartaliaruandeid, kus anname üksikasjaliku ülevaate LHV äritegevusest ja sellega kaasnevatest riskidest.

LHV Group on ainuke Balti börsil noteeritud ettevõte, kes avaldab pikaajalisi finantsprognoose. Oleme parimate investorsuhetega ettevõte Nasdaqi Tallinna börsil.

Parimad investorsuhted

Prospekt ja tingimused

Loome koos Eesti kapitali

LHV on parim koht, kus oma raha hoida ja kasvatada. Märgi LHV allutatud võlakirju ning aita suurendada LHV kapitali olulisust kodumaisel ja rahvusvahelisel finantsturul.

Eesti majanduse ja kapitalituru arendamine on osa LHV missioonist. Meie eesmärk on teenida ühiskonna huve, muutes finantsteenused ja kapitali järjest kättesaadavamaks. Eestis kaasame aktiivselt hoiuseid inimestelt ja ettevõtetelt, et omakorda aidata kaasa nende plaanide teostamisele ja ettevõtmiste elluviimisele. Aitame tulevikku investeerida ja kogutud vara kindlustada. Ühendkuningriigis asuv LHV Bank pakub pangateenuseid finantsvahendajatele ning laene väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Toetades julgeid ettevõtmisi ja viies Eestis arendatud pangateenused maailma, teeme Eestit suuremaks. LHV Groupi investorina saad sellest eduloost osa ja aitad luua Eesti kapitali.

LHV on suurim kodumaine kapitalipakkuja

Eesti inimesed ja ettevõtted hoiavad LHV-s 9 miljardi euro väärtuses finantsvarasid. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank. Pangateenuseid kasutab üle 400 000 kliendi, LHV hallatavatel pensionifondidel on 127 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 161 000 klienti.

Oleme uuendusmeelne ja kaasamõtlev finantsteenuste pakkuja

Oleme uuendusmeelsed ning pakume oma klientidele lihtsaid ja mugavaid teenuseid. Rakendame oma strateegilisi tugevusi – investeerimis-, ettevõtlus- ja tehnoloogiakogemust – selleks, et Eesti kapitalil kasvaks teedrajav, mõjukas ja elujõuline finantsgrupp. Keskendume parimale kliendisuhtele, kasutajamugavusele ja kliendikogemusele. Ühendkuningriigis soovime olla kaasamõtlevaim finantsteenuste partner nii rahvusvahelistele maksevahendajatele kui ka väikeettevõtetele. LHV Varahalduse eesmärk on pakkuda parimat pikaajalist tootlust laiapõhjaliste ja kriisikindlate fondidega. LHV Kindlustuse tooted on tehtud spetsiaalselt Eesti inimestele nende vajadusi silmas pidades ja pakuvad päriselt laia kaitset.

Ainulaadne investeerimisvõimalus

LHV eesmärkide toetamiseks korraldame uue võlakirjade programmi raames allutatud võlakirjade esimese emissiooni. Investoril on võimalik oma panuse eest teenida 10,5% aastaintressi.

Sel viisil kaasatavat kapitali saame kasutada omavahendite koosseisu tugevdamiseks ja stabiilse juurdepääsu tagamiseks lisakapitalile. Omavahendeid nõudev ärimahu kasv tuleb peamiselt laenutegevusest ja Ühendkuningriigi äritegevuse kasvust. Pankadele seatud reeglite järgi peame iga väljaantud laenu kohta hoidma kindlaksmääratud omavahendeid, milleks võivad olla kas omakapital või allutatud võlakirjad.

Jaepakkumises osalemiseks peab investoril olema Nasdaq CSD süsteemis registreeritud Eesti aadress. Juriidilisest isikust investori Nasdaq CSD-s olev registrikood peab olema välja antud Eesti äriregistris. Enamasti jõuavad andmed sinna läbi kontohaldurist panga ning investor ei pea nende edastamise pärast ise muretsema.

Jah, võlakirjade puhul saab kasutada investeerimiskonto süsteemi, sellisel juhul makstakse intress välja brutosummas. Investeerimiskontost tuleks LHV-d teavitada. LHV Pangas saab seda teha menüüpunktis „Kontod ja limiidid “ > „Aktiivsed kontod“ > pliiatsi ikoon. Tehke palun linnuke lahtrisse „Investeerimiskonto“. Kui linnuke juba olemas, arvestame seda järgmiste LHV võlakirjadelt makstavate intresside puhul automaatselt.

Võimenduslaenu võlakirjade märkimiseks kasutada ei saa.

Märgi LHV allutatud võlakirju
ning saa osa kodumaise finantskontserni kasvust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel finantsteenuste turul.

LHV allutatud võlakirjade märkimine algas 12. septembril kell 10.00.

Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi võlakirjad seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt.

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast AS-i LHV Group võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks ega omandamiseks. Võlakirjade pakkumine tehakse võlakirjade avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud prospekti, mis on heaks kiidetud Finantsinspektsiooni poolt, võlakirjatingimuste ja esimese emissiooni lõplike tingimuste alusel. Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee, viimasel on lisaks leitavad ka viidatud tingimused ja prospekti kokkuvõte. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis, selle tingimustes ja esimese emissiooni lõplikes tingimustes avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon