Võlakirjad

28.11.2028

Väärtpaberi nimiLHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028
Väärtpaberi lühinimiLHVB060028A
Reguleeritud turgNasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri
Noteerimise kuupäev03.12.2018
Täiendav noteerimise kuupäev26.06.2019
ISINEE3300111558
Nimiväärtus1000 eurot
Väärtpaberite arv40 000
Emissiooni kogumaht40 000 000 eurot
Periood28.11.2018–28.11.2028
Intressimaksedkord kvartalis
Intressimäär6,0% aastas
Prospekt
Põhiprospekt
Põhiprospekti lisa 1
Põhiprospekti lisa 2
Põhiprospekti täiendatud eestikeelne kokkuvõte
Allutatud võlakirjade tingimused
Esimese pakkumise lõplikud tingimused ja selle eestikeelne lisa
Teise pakkumise lõplikud tingimused ja selle eestikeelne lisa

29.10.2025

Väärtpaberi nimiLHV Group allutatud võlakiri 29.10.2025
Väärtpaberi lühinimiLHVB065025A
Reguleeritud turgNasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri
Noteerimise kuupäev02.11.2015
ISINEE3300110741
Nimiväärtus1000 eurot
Väärtpaberite arv15 000
Emissiooni maht15 000 000 eurot
Periood29.10.2015–29.10.2025
Intressimaksedkord kvartalis
Intressimäär6,5% aastas
ProspektProspekt
Prospekti eestikeelne tõlge
Prospekti kokkuvõte
Prospekti täpsustus

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise risk (bail-in). Kui LHV vastab kriisilahendusmenetluse alustamise tingimustele (st maksejõuetuse või muude raskuste esinemisel), võidakse LHV allutatud võlakirjade jääki vähendada kuni nullini, nende tingimusi muuta või need konverteerida LHV aktsiateks või muudeks väärtpaberiteks.

AT1 (26.06.2019)

Väärtpaberi nimiLHV Group täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad võlakirjad
Väljaandmise kuupäev26.06.2019
ISINEE3300111780
Nimiväärtus100 000 eurot
Väärtpaberite arv200
Emissiooni maht20 000 000 eurot
Perioodfikseerimata
Intressimaksedkord kvartalis
Intressimäär8,0% aastas
DokumendidTingimused
Kokkuvõte riskidest

AT1 (26.05.2020)

Väärtpaberi nimiEUR 9.50 LHV Group täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad võlakirjad
Väljaandmise kuupäev26.05.2020
ISINEE3300001668
Nimiväärtus100 000 eurot
Väärtpaberite arv150
Emissiooni maht15 000 000 eurot
Perioodfikseerimata
Intressimaksedkord kvartalis
Intressimäär9,50% aastas
DokumendidTingimused
Kokkuvõte riskidest

Avaldus võlakirjade intressimaksete täies mahus kättesaamiseks

Peame AS LHV Group võlakirjade intressimaksetelt kohe kinni 20% tulumaksu. Kui soovid osta võlakirju investeerimiskontole, siis palun anna meile sellest teada. Sellisel juhul laekuvad LHV Groupi võlakirjade intressid sinu investeerimiskontole täies mahus.