Dividendid

Dividendide väljamaksed

Väljamakse aasta

Summa aktsia kohta

Aktsionäride nimekirja fikseerimine

2022

0,40 €

14.04.2022

2021

0,29 €

07.04.2021

2020

0,19 €

26.03.2020

2019

0,21 €

27.03.2019

2018

0,16 €

26.03.2018

2017

0,15 €

12.04.2017

Dividendipoliitika

20.04.2016 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul kiideti heaks dividendipoliitika, millega AS LHV Group maksab eeltingimuste täitmisel dividendideks koos sisalduva tulumaksuga vähemalt 25 protsenti Grupi aktsionäridele kuuluvast maksude eelsest kasumist. Dividendi maksmise kõige olulisemaks eelduseks on kapitaliga seotud nii välised kui sisemised regulatiivsed normatiivid, mis peavad olema jätkusuutlikult täidetud. AS LHV Group võib kasvu- ja/või investeerimisplaanide korral dividendide maksmisest loobuda.