Finantstulemused

AS-i LHV Group ärimahud ja majandustulemused*

mln eurot201320142015201620172018
Hoiuste maht35245761777715371422
Laenude maht207316410538732919
Fondide maht37450457097411031214
Varade maht41555675793517731677
Puhas intressitulu11,820,323,230,035,539,8
Puhas teenustasutulu9,412,814,719,222,226
Puhas finantstulu2,70,50,41,31,03,4
Puhastulud24,033,638,350,558,770
Kulud16,721,724,128,931,933,8
Ärikasum7,311,914,321,726,636,2
Laenuprovisjonid2,92,61,41,53,25,3
Tulumaksukulu0,10,50,90,31,23,8
Kasum4,39,714,819,922,227,2
Emaettevõtte omanike kasumiosa4,29,213,717,819,625,2

*sisaldab lõpetatud tegevusi

Suhtarvude tabel

201320142015201620172018
Omakapitali tootlus (ROE) / maksude-eelne kasum16,7%20,3%22,9%20,8%18,6%20.9%
Omakapitali tootlus (ROE) / puhaskasum16,5%21,4%21,8%20,7%17,6%18,4%
Varade tootlus (ROA)1,2%2,0%2,3%2,4%1,6%1,6%
Neto intressimarginaal (NIM)3,3%4,3%3,6%3,6%2,7%2,3%
Hinnavahe (spread)3,2%4,2%3,5%3,5%2,6%2,3%
Kulude ja tulude suhe (C/I)69,7%64,7%58,7%57,2%54,6%48,3%
Omakapitali kordaja (EM)14,311,310,49,812,212,6
Kapitali adekvaatsus T115,3%17,6%16,0%15,1%14,0%13,65%
Kapitali adekvaatsus23,0%22,8%23,4%20,7%18,3%19,41%
MRELn.a.15,7%14,5%12,3%7,8%11,43%
Riskikulumäär1,8%1,0%0,4%0,3%0,5%0,6%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)n.a.190%272%222%121%149%