Finantstulemused

AS-i LHV Group ärimahud ja majandustulemused

mln eurot201220132014201520162017
Hoiuste maht2793524576177771537
Laenude maht106207316410538732
Fondide maht2523745045709741103
Varade maht3174155567579351773
Puhas intressitulu6,111,820,323,230,035,5
Puhas teenustasutulu6,49,412,814,719,222,2
Puhas finantstulu0,82,70,50,41,30,8
Puhastulud13,324,033,638,350,558,5
Kulud14,016,721,724,128,931,9
Ärikasum-0,77,311,914,321,626,6
Laenuprovisjonid1,12,92,61,41,53,2
Tulumaksukulu0,00,1-0,40,30,31,2
Kasum lõpetatud tegevustelt0,00,00,02,20,00,0
Kasum-1,84,39,714,819,922,2
Emaettevõtte kasumiosa-1,84,29,213,717,819,6

Suhtarvude tabel

2012201320142015201620172018
Omakapitali tootlus (ROE) / puhaskasum-12,7%16,5%21,4%21,8%20,7%17,6%18,4%
Omakapitali tootlus (ROE) / maksude-eelne kasum12,7%16,7%20,3%22,9%20,8%18,6%20.9%
Varade tootlus (ROA)-0,6%1,2%2,0%2,3%2,4%1,6%1,6%
Neto intressimarginaal (NIM)2,2%3,3%4,3%3,6%3,6%2,7%2,3%
Hinnavahe (spread)2,2%3,2%4,2%3,5%3,5%2,6%2,3%
Kulude ja tulude suhe (C/I)95,%69,7%64,7%58,7%57,2%54,6%48,3%
Omakapitali kordaja (EM)21,914,311,310,49,812,212,6
Kapitali adekvaatsus T116,0%15,3%17,6%16,0%15,1%14,0%13,65%
Kapitali adekvaatsus23,0%23,0%22,8%23,4%20,7%18,3%19,41%
MRELn.a.n.a.15,7%14,5%12,3%7,8%11,43%
Riskikulumäär1,0%1,8%1,0%0,4%0,3%0,5%0,6%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)n.a.n.a.190%272%222%121%149%