Finantstulemused

AS-i LHV Group ärimahud ja majandustulemused*

miljonites eurodes2015*2016*2017*2018*201920202021
Hoiuste maht6177771 5371 4222 7014 1205 808
Laenude netomaht4105387329191 6872 2092 677
Varade maht7579351 7731 6773 0324 9711 349
Fondide maht5709741 1031 2141 3741 5376 845
Neto intressitulu23,230,035,539,847,368,597,3
Neto teenustasutulu14,719,222,226,025,733,342,6
Neto finantstulu0,41,31,03,40,71,6-0,9
Netotulud38,350,558,770,073,8103,4140,4
Kulud24,128,931,933,839,344,065,2
Kasum enne krediidikahjumeid14,321,726,636,234,659,675,2
Oodatav krediidikahjum1,41,53,25,33,210,93,9
Tulumaksukulu0,90,31,23,84,28,811,0
Kasum14,819,922,227,227,139,860,3
sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa13,717,819,625,224,83858,3

*sisaldab lõpetatud tegevusi

Suhtarvude tabel

2015201620172018201920202021
Omakapitali tootlus (ROE) / maksude-eelne kasum22,9%20,8%18,6%20.9%16,2%20,5%24,9%
Omakapitali tootlus (ROE) / puhaskasum21,8%20,7%17,6%18,4%14,0%17,3%21,1%
Varade tootlus (ROA)2,3%2,4%1,6%1,6%1,15%1,0%1,0%
Neto intressimarginaal (NIM)3,6%3,6%2,7%2,3%2,04%1,73%1,66%
Hinnavahe (spread)3,5%3,5%2,6%2,3%1,99%1,70%1,63%
Kulude ja tulude suhe (C/I)58,7%57,2%54,6%48,3%53,19%42,5%46,4%
Omakapitali kordaja (EM)10,49,812,212,613,318,321,4
Kapitali adekvaatsus CET115,97%15,09%14,02%13,65%12,39%13,26%13,32%
Kapitali adekvaatsus T116,0%15,1%14,0%13,65%13,88%15,56%15,13%
Kapitali adekvaatsus23,4%20,7%18,3%19,41%17,96%20,50%19,02%
MREL-TREAN/AN/AN/AN/AN/AN/A24,00%
MREL-LREN/AN/AN/AN/AN/AN/A6,90%
Riskikulumäär0,4%0,3%0,5%0,6%0,25%0,56%0,16%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)272%222%121%149%144,80%147,9%142,7%