Finantstulemused

AS-i LHV Group ärimahud ja majandustulemused*

miljonites eurodes2017*2018*20192020202120222023
Hoiuste maht1 5371 4222 7014 1205 8084 9015 731
Laenude netomaht7329191 6872 2092 6773 2093 562
Fondide maht1 1031 2141 3741 5371 3491 3321 519
Varade maht1 7731 6773 0324 9716 8456 1357 126
Neto intressitulu35,539,847,468,597,3129,1253,8
Neto komisjoni- ja teenustasutulu22,226,025,733,443,544,954,1
Neto muu tulu1,04,30,81,7-0,4-0,52,5
Netotulu58,770,073,8103,4140,4173,5310,5
Kulud31,933,839,344,065,289,6134,3
Kasum enne eeldatavaid krediidikahjusid ja allahindlusi26,636,234,659,675,283,9176,1
Eeldatavad krediidikahjud ja allahindlused3,25,33,210,93,98,111,5
Tulumaksukulu1,23,84,28,811,014,423,7
Puhaskasum22,227,227,139,860,361,4140,9
sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa19,625,224,838,058,359,8139,6

*sisaldab lõpetatud tegevusi

Suhtarvude tabel

2017201820192020202120222023
Omakapitali tootlus (ROE) / maksude-eelne kasum18,6%20,9%16,2%20,5%24,9%20,3%34,0%
Omakapitali tootlus (ROE) / puhaskasum17,6%18,4%14,0%17,3%21,1%16,4%29,0%
Varade tootlus (ROA)1,6%1,6%1,2%1,0%1,0%0,9%2,1%
Neto intressimarginaal (NIM)2,66%2,34%2,04%1,73%1,66%2,01%3,88%
Hinnavahe (spread)2,62%2,32%1,99%1,70%1,63%1,98%3,75%
Kulude ja tulude suhe (C/I)54,4%48,3%53,2%42,5%46,4%51,7%43,3%
Omakapitali kordaja (EM)12,212,613,318,321,417,813,8
Kapitali adekvaatsus CET115,32%15,67%12,39%13,26%14,27%16,02%17,01%
Kapitali adekvaatsus T115,32%15,67%13,88%15,56%16,08%18,43%19,17%
Kapitali adekvaatsus19,60%21,70%17,96%20,50%19,97%21,72%21,93%
MREL-TREAN/AN/AN/AN/A24,00%29,99%34,16%
MREL-LREN/AN/AN/AN/A6,90%11,12%12,08%
Riskikulumäär0,49%0,63%0,25%0,56%0,16%0,27%0,34%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)121,3%148,5%144,8%147,9%142,7%139,70%194,20%