Finantstulemused

AS-i LHV Group ärimahud ja majandustulemused*

mln eurot2013201420152016201720182019
Hoiuste maht352457617777153714222701
Laenude maht2073164105387329191687
Fondide maht374504570974110312141374
Varade maht415556757935177316773032
Puhas intressitulu11,820,323,230,035,539,847,4
Puhas teenustasutulu9,412,814,719,222,22625,7
Puhas finantstulu2,70,50,41,31,03,40,7
Puhastulud24,033,638,350,558,77073,8
Kulud16,721,724,128,931,933,839,3
Ärikasum7,311,914,321,726,636,234,6
Laenuprovisjonid2,92,61,41,53,25,33,2
Tulumaksukulu0,10,50,90,31,23,84,2
Kasum4,39,714,819,922,227,227,1
Emaettevõtte omanike kasumiosa4,29,213,717,819,625,224,8

*sisaldab lõpetatud tegevusi

Suhtarvude tabel

2013201420152016201720182019
Omakapitali tootlus (ROE) / maksude-eelne kasum16,7%20,3%22,9%20,8%18,6%20.9%16,2%
Omakapitali tootlus (ROE) / puhaskasum16,5%21,4%21,8%20,7%17,6%18,4%14,0%
Varade tootlus (ROA)1,2%2,0%2,3%2,4%1,6%1,6%1,15%
Neto intressimarginaal (NIM)3,3%4,3%3,6%3,6%2,7%2,3%2,04%
Hinnavahe (spread)3,2%4,2%3,5%3,5%2,6%2,3%1,99%
Kulude ja tulude suhe (C/I)69,7%64,7%58,7%57,2%54,6%48,3%53,19%
Omakapitali kordaja (EM)14,311,310,49,812,212,613,3
Kapitali adekvaatsus T115,3%17,6%16,0%15,1%14,0%13,65%13,88%
Kapitali adekvaatsus23,0%22,8%23,4%20,7%18,3%19,41%17,96%
MRELn.a.15,70%15,09%12,67%7,91%11,78%8,94%
Riskikulumäär1,8%1,0%0,4%0,3%0,5%0,6%0,25%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)n.a.190%272%222%121%149%144,80%