Finantstulemused

AS-i LHV Group ärimahud ja majandustulemused*

miljonites eurodes2016*2017*2018*2019202020212022
Hoiuste maht7771 5371 4222 7014 1205 8084 901
Laenude netomaht5387329191 6872 2092 6773 209
Fondide maht9741 1031 2141 3741 5371 3491 332
Varade maht9351 7731 6773 0324 9716 8456 135
Neto intressitulu30,035,539,847,368,597,3129,1
Neto komisjoni- ja teenustasutulu19,222,226,025,733,343,544,9
Netokasum/-kahjum finantsvaradelt1,31,03,40,71,6-0,9-0,6
Netotulu50,558,770,073,8103,4140,4173,5
Kulud28,931,933,839,344,065,289,6
Kasum enne eeldatavaid krediidikahjusid ja allahindlusi21,726,636,234,659,675,283,9
Eeldatavad krediidikahjud ja allahindlused1,53,25,33,210,93,98,1
Tulumaksukulu0,31,23,84,28,811,014,4
Puhaskasum19,922,227,227,139,860,361,4
sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa17,819,625,224,83858,359,8

*sisaldab lõpetatud tegevusi

Suhtarvude tabel

2016201720182019202020212022
Omakapitali tootlus (ROE) / maksude-eelne kasum20,8%18,6%20.9%16,2%20,5%24,9%20,3%
Omakapitali tootlus (ROE) / puhaskasum20,7%17,6%18,4%14,0%17,3%21,1%16,4%
Varade tootlus (ROA)2,4%1,6%1,6%1,15%1,0%1,0%1,0%
Neto intressimarginaal (NIM)3,6%2,7%2,3%2,04%1,73%1,66%2,01%
Hinnavahe (spread)3,5%2,6%2,3%1,99%1,70%1,63%1,98%
Kulude ja tulude suhe (C/I)57,2%54,6%48,3%53,19%42,5%46,4%51,7%
Omakapitali kordaja (EM)9,812,212,613,318,321,40,18%
Kapitali adekvaatsus CET115,09%14,02%13,65%12,39%13,26%13,32%16,02%
Kapitali adekvaatsus T115,1%14,0%13,65%13,88%15,56%15,13%18,43%
Kapitali adekvaatsus20,7%18,3%19,41%17,96%20,50%19,02%21,72%
MREL-TREAN/AN/AN/AN/AN/A24,00%30,00%
MREL-LREN/AN/AN/AN/AN/A6,90%11,12%
Riskikulumäär0,3%0,5%0,6%0,25%0,56%0,16%0,27%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)222%121%149%144,80%147,9%142,7%139,70%