Juhtimine

Nõukogu

Nõukogu on LHV juhtimisorgan, mis planeerib grupi tegevust ja korraldab LHV juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle LHV strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve.

Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab üldkoosolek, arvestades muuhulgas nõukogu tööülesandeid, osalemist nõukogu koosolekutel ja tegevuses. Nõukogu liikmetele makstav tasu on 1500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi nõukogu liikme ametiülesannete täitmise eest ei ole kehtestatud. Nõukogu liikme Andres Viisemanni puhul rakendab LHV pikaajalist tulemustasude maksmise programmi ehk optsiooniprogrammi tulenevalt tema tegutsemisest LHV tütarettevõtte AS LHV Varahaldus pensionifondide juhina.

2023. aastal ei ole sõlmitud LHV ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguid, samuti ei ole selliseid kehtivaid lepinguid varasematest perioodidest.

Andres Viisemann on LHV asutaja ja LHV pensionifondide juht. Ta on AS-i LHV Group, AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta ettevõtte AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla nõukogusse. Ta on ka Viisemann Holdings OÜ omanik ja juhatuse liige ning Viisemann Investments AG ja OÜ Miura Investeeringud omanik. Andres Viisemann on lõpetanud Tartu Ülikooli ja omandanud magistrikraadi INSEAD-is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.

Andres Viisemannile ja temaga seotud isikutele (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) kuulub kokku 35 775 130 aktsiat, mis moodustab 11,04% kõikidest aktsiatest. Tulenevalt Andres Viisemann tegutsemisest LHV pensionifondide juhina on Andres Viisemannil võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 134 979 AS-i LHV Group aktsiat.

Rain Lõhmus
Nõukogu esimees

Rain Lõhmus on LHV asutaja ja AS-i LHV Group nõukogu esimees ning AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Kodumaja AS-i nõukogusse. Ta on ka AS-i Lõhmus Holdings ja Lohmus Capital OÜ omanik ja juhatuse liige ning Umblu Records OÜ juhatuse liige ja üks osanikest. Ühtlasi on ta OÜ Merona Systems, Kõrberebane OÜ omanik ning Zerospotnrg OÜ üks omanikest. Rain Lõhmus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja juhtimisprogrammi Harvard Business School-is.

Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (AS Lõhmus Holdings, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 68 649 130 aktsiat, mis moodustab 21,18% kõikidest aktsiatest.

Tiina Mõis on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Rocca al Mare Kooli SA nõukogusse. Ta on ka AS-i Genteel omanik ja juhatuse liige ning Nine Lives OÜ üks osanikest ja juhatuse liikmetest. Tiina Mõis on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Tiina Mõisale ja temaga seotud isikutele (AS Genteel, Rocca al Mare Kooli Sihtasutus) kuulub kokku 11 359 990 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,50% kõikidest aktsiatest.

Heldur Meerits on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta äriühingu Kodumaja AS ning sihtasutuste SA Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond, Audentese Koolide SA ja SA Tähelaps nõukogusse. Heldur Meerits on ka enda majanduslike erahuvide haldamisega tegelevate ettevõtete AS Amalfi, AS Altamira ning SIA Valdemara Group omanik ja juhatuse liige, samuti fondi Castra Hiberna Foundation vara säilimist tagav ja kontrolliv isik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna.

Heldur Meerits ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Temaga seotud isikutele (AS Amalfi ja SIA Valdemara Group) kuulub kokku 10 975 280 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,43% kõikidest aktsiatest.

Raivo Hein on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta AS-i Puumarket nõukogusse. Ta on ka OÜ Kakssada Kakskümmend Volti omanik ja juhatuse liige, samuti OÜ Saarte Sillad (likvideerimisel), Põhjala Kellad OÜ ja mitmete isiklike investeeringute juhtimiseks mõeldud ettevõtete juhatuse liige. Raivo Hein on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Raivo Hein ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Temaga seotud isikutele (Marilin Hein, OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, Lame Maakera OÜ ja Astrum OÜ) kuulub kokku 5 490 694 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 1,69% kõikidest aktsiatest.

Tauno Tats on AS-i LHV Group nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta OÜ Eesti Killustik nõukogusse ning Ammende Hotell OÜ ja MTÜ Plate torn juhatusse, lisaks on ta Õueala OÜ juhatuse liige ja omanik. Ta on ka Ambient Sound Investments OÜ juhatuse liige ja üks omanikest ning samuti viimati mainitud ettevõtte investeeringute juhtimiseks asutatud ettevõtete juhatuse liige. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Tauno Tats ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Ambient Sound Investments OÜ omab 10 828 210 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,34% kõikidest aktsiatest.

Liisi Znatokov on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt on ta ka Apollo Group OÜ juhatuse liige ja tegevjuht ja juhatuse liige ka järgnevates grupi ettevõtetes: Apollo Kauplused OÜ, Apollo Kino OÜ, APLSkypark OÜ, FC Kaunas OÜ, Apollo Pay OÜ, APL Digital Solutions OÜ. Ta on ka Cobalt Financial Tehcnologies Inc-i asutaja, tegevjuht ja juhatuse liige. Liisi Znatokov on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis ärirahanduse ja majandusarvestuse magistrikraadi ning ärijuhtimise bakalaureusekraadi.

Liisi Znatokov ja temaga seotud isikud ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

Rain Lõhmus
Nõukogu esimees

Rain Lõhmus on LHV asutaja ja AS-i LHV Group nõukogu esimees ning AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Kodumaja AS-i nõukogusse. Ta on ka AS-i Lõhmus Holdings ja Lohmus Capital OÜ omanik ja juhatuse liige ning Umblu Records OÜ juhatuse liige ja üks osanikest. Ühtlasi on ta OÜ Merona Systems, Kõrberebane OÜ omanik ning Zerospotnrg OÜ üks omanikest. Rain Lõhmus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja juhtimisprogrammi Harvard Business School-is.

Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (AS Lõhmus Holdings, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 68 649 130 aktsiat, mis moodustab 21,18% kõikidest aktsiatest.

Andres Viisemann on LHV asutaja ja LHV pensionifondide juht. Ta on AS-i LHV Group, AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta ettevõtte AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla nõukogusse. Ta on ka Viisemann Holdings OÜ omanik ja juhatuse liige ning Viisemann Investments AG ja OÜ Miura Investeeringud omanik. Andres Viisemann on lõpetanud Tartu Ülikooli ja omandanud magistrikraadi INSEAD-is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.

Andres Viisemannile ja temaga seotud isikutele (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) kuulub kokku 35 775 130 aktsiat, mis moodustab 11,04% kõikidest aktsiatest. Tulenevalt Andres Viisemann tegutsemisest LHV pensionifondide juhina on Andres Viisemannil võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 134 979 AS-i LHV Group aktsiat.

Tiina Mõis on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Rocca al Mare Kooli SA nõukogusse. Ta on ka AS-i Genteel omanik ja juhatuse liige ning Nine Lives OÜ üks osanikest ja juhatuse liikmetest. Tiina Mõis on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Tiina Mõisale ja temaga seotud isikutele (AS Genteel, Rocca al Mare Kooli Sihtasutus) kuulub kokku 11 359 990 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,50% kõikidest aktsiatest.

Heldur Meerits on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta äriühingu Kodumaja AS ning sihtasutuste SA Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond, Audentese Koolide SA ja SA Tähelaps nõukogusse. Heldur Meerits on ka enda majanduslike erahuvide haldamisega tegelevate ettevõtete AS Amalfi, AS Altamira ning SIA Valdemara Group omanik ja juhatuse liige, samuti fondi Castra Hiberna Foundation vara säilimist tagav ja kontrolliv isik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna.

Heldur Meerits ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Temaga seotud isikutele (AS Amalfi ja SIA Valdemara Group) kuulub kokku 10 975 280 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,43% kõikidest aktsiatest.

Raivo Hein on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta AS-i Puumarket nõukogusse. Ta on ka OÜ Kakssada Kakskümmend Volti omanik ja juhatuse liige, samuti OÜ Saarte Sillad (likvideerimisel), Põhjala Kellad OÜ ja mitmete isiklike investeeringute juhtimiseks mõeldud ettevõtete juhatuse liige. Raivo Hein on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Raivo Hein ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Temaga seotud isikutele (Marilin Hein, OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, Lame Maakera OÜ ja Astrum OÜ) kuulub kokku 5 490 694 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 1,69% kõikidest aktsiatest.

Tauno Tats on AS-i LHV Group nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta OÜ Eesti Killustik nõukogusse ning Ammende Hotell OÜ ja MTÜ Plate torn juhatusse, lisaks on ta Õueala OÜ juhatuse liige ja omanik. Ta on ka Ambient Sound Investments OÜ juhatuse liige ja üks omanikest ning samuti viimati mainitud ettevõtte investeeringute juhtimiseks asutatud ettevõtete juhatuse liige. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Tauno Tats ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Ambient Sound Investments OÜ omab 10 828 210 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,34% kõikidest aktsiatest.

Liisi Znatokov on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt on ta ka Apollo Group OÜ juhatuse liige ja tegevjuht ja juhatuse liige ka järgnevates grupi ettevõtetes: Apollo Kauplused OÜ, Apollo Kino OÜ, APLSkypark OÜ, FC Kaunas OÜ, Apollo Pay OÜ, APL Digital Solutions OÜ. Ta on ka Cobalt Financial Tehcnologies Inc-i asutaja, tegevjuht ja juhatuse liige. Liisi Znatokov on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis ärirahanduse ja majandusarvestuse magistrikraadi ning ärijuhtimise bakalaureusekraadi.

Liisi Znatokov ja temaga seotud isikud ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

Juhatus

Juhatus on LHV juhtimisorgan, mis esindab ja juhib LHV-d. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama LHV nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatus teeb LHV juhtimiseks vajalikke toiminguid, võtab vastu selleks vajalikke juhtimisotsuseid ning korraldab LHV igapäevast majandustegevust.

Juhatus juhib LHV-d vajaliku hoolsuse ja efektiivsusega eesmärgiga suurendada ettevõtte väärtust. Juhtimine toimub vastavalt headele finants- ja äritavadele võimalikult jätkusuutlikul moel.

Juhatus täidab kõiki seadusest, LHV põhikirjast ja LHV sisekordadest tulenevaid kohustusi, sealhulgas kuid mitte ainult:

 • vastutab LHV nõukogu poolt vastu võetud strateegiate rakendamise eest,
 • võtab aktiivselt osa LHV majandustegevusest, tegutseb majanduslikult kõige otstarbekamal viisil ning võtab vastu otsuseid mõistlikel ja hästi informeeritud alustel,
 • valmistab ette üldkoosolekul arutamisele tulevad küsimused, koostab vastavad materjalid ning otsuste eelnõud ja vajalikud projektid ning tagab üldkoosoleku otsuste täitmise,
 • julgustab ja soodustab LHV-s lahtiseid ja kriitilisi arutelusid ning tagab, et erinevad arvamused saaksid kajastatud otsustusprotsessi käigus.

Juhatuse tasustamise põhimõtete ja töötasude üle on otsustamisõigus nõukogul. Töötasukomitee vaatab kord aastas üle juhatuse tasustamise alused. Juhatuse tegevuse hindamisel võtab Töötasukomitee eelkõige arvesse konkreetse juhatuse liikme tööülesandeid, tema tegevust, samuti LHV majanduslikku olukorda, äritegevuse hetkeseisu ja tulevikusuundi võrdluses samasse majandussektorisse kuuluvate äriühingute samade näitajatega.

Juhatuse esimehele Madis Toomsalule maksti LHV Groupiga sõlmitud juhatuse liikme lepingu kohaselt 2023. aastal põhitasu 16 000 eurot kuus, s.t 2023. aastal kokku 192 000 eurot. Juhatuse liikmetele Meelis Paakspuule, Martti Singile ja Jüri Heerole maksti LHV Groupi tütarettevõtjaga LHV Pank sõlmitud juhatuse liikme lepingu kohaselt 2023. aasta jaanuaris põhitasu 13 000 eurot kuus, s.t. igaühele 156 000 eurot aastas.

2023. aastal ei ole sõlmitud LHV ja juhatuse esimehe Madis Toomsalu, juhatuse liikmete Meelis Paakspuu, Martti Singi ja Jüri Heero ega nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguid, samuti ei ole selliseid kehtivaid lepinguid varasematest perioodidest.

Meelis Paakspuu on alates 2015. aastast AS-i LHV Pank juhatuse liige ja finantsjuht ning alates 2022. aastast AS-i LHV Group juhatuse liige. Ta ei kuulu ühegi teise äriühingu juhtorganisse. Meelis Paakspuu on lõpetanud 1996. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduse erialal. Meelis Paakspuule ja temaga seotud isikutele kuulub 824 280 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 0,25% kõikidest aktsiatest. Meelis Paakspuul on võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 486 694 AS-i LHV Group aktsiat. Täiendavaid boonuseid ja soodustusi talle AS-i LHV Group juhatuse liikmena määratud ei ole.

Madis Toomsalu
Juhatuse esimees

Madis Toomsalu on AS-i LHV Group juhatuse esimees, AS-i LHV Pank, AS-i LHV Kindlustus, AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Paytech nõukogu esimees ning AS-i LHV Finance nõukogu liige ja LHV Bank Limited juhtorgani esimees. Ta on ka MTÜ “FinanceEstonia” juhatuse liige, SA Rohetiiger nõukoja liige ning Valitsuse rohepoliitika ekspertkogu liige. Madis Toomsalu on lõpetanud 2009. aastal ärikorralduse bakalaureuseõppe Tallinna Tehnikaülikoolis ja omandanud samas ülikoolis 2011. aastal magistrikraadi avaliku sektori rahanduse erialal.

Madis Toomsalule ja temaga seotud isikule kuulub 1 572 230 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 0,48% kõikidest aktsiatest. Madis Toomsalul on võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 607 206 AS-i LHV Group aktsiat. Täiendavaid boonuseid ja soodustusi talle AS-i LHV Group juhatuse esimehena määratud ei ole.

Martti Singi on alates 2012. aastast AS-i LHV Pank juhatuse liige ja riskijuht ning alates 2022. aastast AS-i LHV Group juhatuse liige. Ta ei kuulu ühegi teise äriühingu juhtorganisse. Martti Singi on 2009. aastal omandanud Estonian Business Schoolist magistrikraadi rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Martti Singile ja temaga seotud isikutele kuulub 1 121 269 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 0,35% kõikidest aktsiatest. Martti Singil on võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 390 171 LHV Groupi aktsiat. Täiendavaid boonuseid ja soodustusi talle AS-i LHV Group juhatuse liikmena määratud ei ole.

Jüri Heero on alates 2007. aastast AS-i LHV Pank juhatuse liige ja IT juht ning alates 2022. aastast AS-i LHV Group juhatuse liige. Ta on ka Heero Invest OÜ juhatuse liige. Jüri Heero on lõpetanud 1999. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduse erialal. Jüri Heerole ja temaga seotud isikutele kuulub 1 287 350 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 0,40% kõikidest aktsiatest. Jüri Heerol on võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 390 171 AS-i LHV Group aktsiat. Täiendavaid boonuseid ja soodustusi talle AS-i LHV Group juhatuse liikmena määratud ei ole.

Madis Toomsalu
Juhatuse esimees

Madis Toomsalu on AS-i LHV Group juhatuse esimees, AS-i LHV Pank, AS-i LHV Kindlustus, AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Paytech nõukogu esimees ning AS-i LHV Finance nõukogu liige ja LHV Bank Limited juhtorgani esimees. Ta on ka MTÜ “FinanceEstonia” juhatuse liige, SA Rohetiiger nõukoja liige ning Valitsuse rohepoliitika ekspertkogu liige. Madis Toomsalu on lõpetanud 2009. aastal ärikorralduse bakalaureuseõppe Tallinna Tehnikaülikoolis ja omandanud samas ülikoolis 2011. aastal magistrikraadi avaliku sektori rahanduse erialal.

Madis Toomsalule ja temaga seotud isikule kuulub 1 572 230 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 0,48% kõikidest aktsiatest. Madis Toomsalul on võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 607 206 AS-i LHV Group aktsiat. Täiendavaid boonuseid ja soodustusi talle AS-i LHV Group juhatuse esimehena määratud ei ole.

Meelis Paakspuu on alates 2015. aastast AS-i LHV Pank juhatuse liige ja finantsjuht ning alates 2022. aastast AS-i LHV Group juhatuse liige. Ta ei kuulu ühegi teise äriühingu juhtorganisse. Meelis Paakspuu on lõpetanud 1996. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduse erialal. Meelis Paakspuule ja temaga seotud isikutele kuulub 824 280 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 0,25% kõikidest aktsiatest. Meelis Paakspuul on võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 486 694 AS-i LHV Group aktsiat. Täiendavaid boonuseid ja soodustusi talle AS-i LHV Group juhatuse liikmena määratud ei ole.

Martti Singi on alates 2012. aastast AS-i LHV Pank juhatuse liige ja riskijuht ning alates 2022. aastast AS-i LHV Group juhatuse liige. Ta ei kuulu ühegi teise äriühingu juhtorganisse. Martti Singi on 2009. aastal omandanud Estonian Business Schoolist magistrikraadi rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Martti Singile ja temaga seotud isikutele kuulub 1 121 269 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 0,35% kõikidest aktsiatest. Martti Singil on võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 390 171 LHV Groupi aktsiat. Täiendavaid boonuseid ja soodustusi talle AS-i LHV Group juhatuse liikmena määratud ei ole.

Jüri Heero on alates 2007. aastast AS-i LHV Pank juhatuse liige ja IT juht ning alates 2022. aastast AS-i LHV Group juhatuse liige. Ta on ka Heero Invest OÜ juhatuse liige. Jüri Heero on lõpetanud 1999. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduse erialal. Jüri Heerole ja temaga seotud isikutele kuulub 1 287 350 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 0,40% kõikidest aktsiatest. Jüri Heerol on võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 390 171 AS-i LHV Group aktsiat. Täiendavaid boonuseid ja soodustusi talle AS-i LHV Group juhatuse liikmena määratud ei ole.

Komiteed

Auditikomitee

Auditikomitee on eelkõige nõukogule nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja siseauditi, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomiteesse peab kuuluma vähemalt kolm liiget. Auditikomiteesse valitakse isikud, kes on LHV konsolideerimisgruppi kuuluvatest ettevõtetest piisavalt sõltumatud, et oma rolli tõhusalt täita ja kellest vähemalt kaks liiget on raamatupidamis-, rahandus- või õiguseksperdid. LHV konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte töötaja, juhatuse liige, siseaudiitor, prokurist või auditeerimisteenuse pakkuja ei tohi olla auditikomitee liikmeks. Auditikomitee esimehele makstakse 1 000 eurot ning komitee liikmele makstakse 500 eurot iga osaletud komitee koosoleku eest. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi ei ole kehtestatud.

Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida

 • rahandusinformatsiooni töötlemist ulatuses, mis on vajalik kvartaalsete aruannete ning aastaaruande koostamiseks,
 • riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust,
 • raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ning
 • audiitorettevõtja ja seda seaduse alusel esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee kohustus on teha nõukogule ettepanekud ja anda soovitusi

 • audiitorettevõtja nimetamiseks või tagasikutsumiseks,
 • siseaudiitori nimetamiseks või tagasikutsumiseks,
 • probleemide ja ebatõhususe vältimiseks või kõrvaldamiseks organisatsioonis ning
 • vastavuseks õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

Raivo Hein on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta AS-i Puumarket nõukogusse. Ta on ka OÜ Kakssada Kakskümmend Volti omanik ja juhatuse liige, samuti OÜ Saarte Sillad (likvideerimisel), Põhjala Kellad OÜ ja mitmete isiklike investeeringute juhtimiseks mõeldud ettevõtete juhatuse liige. Raivo Hein on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Raivo Hein ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Temaga seotud isikutele (Marilin Hein, OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, Lame Maakera OÜ ja Astrum OÜ) kuulub kokku 5 490 694 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 1,69% kõikidest aktsiatest.

Verner Uibo
Auditikomitee esimees

Verner Uibo töötab finantsjuhina investeerimisettevõttes Plural Platform ning ta on Plural Estonia OÜ juhatuse liige. Varasemalt, aastatel 2006 kuni 2022 oli ta AS-i PricewaterhouseCoopers finantsauditi osakonna juhtivaudiitor. Ta on TriVer Konsultatsioonid OÜ ning VUPCV OÜ omanik ja juhatuse liige ning juhatuse liige ettevõttes MAOLEN OÜ. Verner Uibo on omandanud bakalaureuse kraadi Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ning ta on Eesti vandeaudiitor ja ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) liige.

Verner Uibo ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

Tauno Tats on AS-i LHV Group nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta OÜ Eesti Killustik nõukogusse ning Ammende Hotell OÜ ja MTÜ Plate torn juhatusse, lisaks on ta Õueala OÜ juhatuse liige ja omanik. Ta on ka Ambient Sound Investments OÜ juhatuse liige ja üks omanikest ning samuti viimati mainitud ettevõtte investeeringute juhtimiseks asutatud ettevõtete juhatuse liige. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Tauno Tats ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Ambient Sound Investments OÜ omab 10 828 210 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,34% kõikidest aktsiatest.

Raivo Hein on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta AS-i Puumarket nõukogusse. Ta on ka OÜ Kakssada Kakskümmend Volti omanik ja juhatuse liige, samuti OÜ Saarte Sillad (likvideerimisel), Põhjala Kellad OÜ ja mitmete isiklike investeeringute juhtimiseks mõeldud ettevõtete juhatuse liige. Raivo Hein on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Raivo Hein ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Temaga seotud isikutele (Marilin Hein, OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, Lame Maakera OÜ ja Astrum OÜ) kuulub kokku 5 490 694 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 1,69% kõikidest aktsiatest.

Verner Uibo
Auditikomitee esimees

Verner Uibo töötab finantsjuhina investeerimisettevõttes Plural Platform ning ta on Plural Estonia OÜ juhatuse liige. Varasemalt, aastatel 2006 kuni 2022 oli ta AS-i PricewaterhouseCoopers finantsauditi osakonna juhtivaudiitor. Ta on TriVer Konsultatsioonid OÜ ning VUPCV OÜ omanik ja juhatuse liige ning juhatuse liige ettevõttes MAOLEN OÜ. Verner Uibo on omandanud bakalaureuse kraadi Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ning ta on Eesti vandeaudiitor ja ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) liige.

Verner Uibo ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

Tauno Tats on AS-i LHV Group nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta OÜ Eesti Killustik nõukogusse ning Ammende Hotell OÜ ja MTÜ Plate torn juhatusse, lisaks on ta Õueala OÜ juhatuse liige ja omanik. Ta on ka Ambient Sound Investments OÜ juhatuse liige ja üks omanikest ning samuti viimati mainitud ettevõtte investeeringute juhtimiseks asutatud ettevõtete juhatuse liige. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Tauno Tats ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Ambient Sound Investments OÜ omab 10 828 210 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,34% kõikidest aktsiatest.

Töötasukomitee

Töötasukomitee ülesandeks on hinnata tasustamise põhimõtete rakendamist LHV konsolideerimisgruppi kuuluvates ettevõtetes ning tasustamisega seotud otsuste mõju riskijuhtimise, omavahendite ja likviidsuse kohta sätestatud nõuete täitmisele. Töötasukomitee koosneb vähemalt kolmest liikmest, kes valitakse LHV Groupi ja LHV Panga kattuvatest nõukogu liikmete hulgast. Töötasukomiteesse valitakse isikud, kes omavad piisavalt asjakohaseid teadmisi, asjatundlikkust ja töökogemust tasustamispoliitika ja -tavade, riskijuhtimise ja kontrollitegevuse valdkonnas. Töötasukomitee esimehele makstakse 1 000 eurot ning komitee liikmele makstakse 500 eurot iga osaletud komitee koosoleku eest. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi ei ole kehtestatud.

Töötasukomitee

 • teostab järelevalvet LHV konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmete ja töötajate tasustamise üle,
 • hindab vähemalt üks kord aastas tasustamise põhimõtete rakendamist ja teeb vajaduse korral ettepaneku tasustamise põhimõtete ajakohastamiseks ning
 • valmistab nõukogule ette tasustamisalased otsuse projektid.

Rain Lõhmus on LHV asutaja ja AS-i LHV Group nõukogu esimees ning AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Kodumaja AS-i nõukogusse. Ta on ka AS-i Lõhmus Holdings ja Lohmus Capital OÜ omanik ja juhatuse liige ning Umblu Records OÜ juhatuse liige ja üks osanikest. Ühtlasi on ta OÜ Merona Systems, Kõrberebane OÜ omanik ning Zerospotnrg OÜ üks omanikest. Rain Lõhmus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja juhtimisprogrammi Harvard Business School-is.

Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (AS Lõhmus Holdings, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 68 649 130 aktsiat, mis moodustab 21,18% kõikidest aktsiatest.

Tiina Mõis
Töötasukomitee esimees

Tiina Mõis on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Rocca al Mare Kooli SA nõukogusse. Ta on ka AS-i Genteel omanik ja juhatuse liige ning Nine Lives OÜ üks osanikest ja juhatuse liikmetest. Tiina Mõis on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Tiina Mõisale ja temaga seotud isikutele (AS Genteel, Rocca al Mare Kooli Sihtasutus) kuulub kokku 11 359 990 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,50% kõikidest aktsiatest.

Andres Viisemann on LHV asutaja ja LHV pensionifondide juht. Ta on AS-i LHV Group, AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta ettevõtte AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla nõukogusse. Ta on ka Viisemann Holdings OÜ omanik ja juhatuse liige ning Viisemann Investments AG ja OÜ Miura Investeeringud omanik. Andres Viisemann on lõpetanud Tartu Ülikooli ja omandanud magistrikraadi INSEAD-is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.

Andres Viisemannile ja temaga seotud isikutele (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) kuulub kokku 35 775 130 aktsiat, mis moodustab 11,04% kõikidest aktsiatest. Tulenevalt Andres Viisemann tegutsemisest LHV pensionifondide juhina on Andres Viisemannil võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 134 979 AS-i LHV Group aktsiat.

Tiina Mõis
Töötasukomitee esimees

Tiina Mõis on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Rocca al Mare Kooli SA nõukogusse. Ta on ka AS-i Genteel omanik ja juhatuse liige ning Nine Lives OÜ üks osanikest ja juhatuse liikmetest. Tiina Mõis on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Tiina Mõisale ja temaga seotud isikutele (AS Genteel, Rocca al Mare Kooli Sihtasutus) kuulub kokku 11 359 990 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,50% kõikidest aktsiatest.

Rain Lõhmus on LHV asutaja ja AS-i LHV Group nõukogu esimees ning AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Kodumaja AS-i nõukogusse. Ta on ka AS-i Lõhmus Holdings ja Lohmus Capital OÜ omanik ja juhatuse liige ning Umblu Records OÜ juhatuse liige ja üks osanikest. Ühtlasi on ta OÜ Merona Systems, Kõrberebane OÜ omanik ning Zerospotnrg OÜ üks omanikest. Rain Lõhmus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja juhtimisprogrammi Harvard Business School-is.

Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (AS Lõhmus Holdings, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 68 649 130 aktsiat, mis moodustab 21,18% kõikidest aktsiatest.

Andres Viisemann on LHV asutaja ja LHV pensionifondide juht. Ta on AS-i LHV Group, AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta ettevõtte AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla nõukogusse. Ta on ka Viisemann Holdings OÜ omanik ja juhatuse liige ning Viisemann Investments AG ja OÜ Miura Investeeringud omanik. Andres Viisemann on lõpetanud Tartu Ülikooli ja omandanud magistrikraadi INSEAD-is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.

Andres Viisemannile ja temaga seotud isikutele (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) kuulub kokku 35 775 130 aktsiat, mis moodustab 11,04% kõikidest aktsiatest. Tulenevalt Andres Viisemann tegutsemisest LHV pensionifondide juhina on Andres Viisemannil võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 134 979 AS-i LHV Group aktsiat.

Riski ja kapitali komitee

Nii LHV Groupi kui ka LHV Panga tasemel on moodustatud riski ja kapitali komiteed (edaspidi ühiselt riski ja kapitali komitee), mille ülesandeks on jälgida riskijuhtimise poliitika ja kapitali juhtimise poliitika rakendamist vastavalt LHV Groupi konsolideerimisgrupi tasemel ning LHV Panga tasemel. Riski ja kapitali komitee vaatab üle regulaarsed riskiraportid, kapitali adekvaatsuse tagamise protsessid, kapitaliplaanid ja suurimad kõrgendatud krediidiriskiga kliendid. Riski ja kapitali komiteesse peab kuuluma vähemalt kolm liiget, kes valitakse vastavalt LHV Groupi ja LHV Panga nõukogu liikmete hulgast, mistõttu kuulub Madis Toomsalu ainult LHV Panga riski ja kapitali komitee koosseisu. Riski ja kapitali komiteesse valitakse isikud, kellel on vajalikud teadmised, oskused ja kogemused, et mõista ja pidevalt jälgida puudutatud ettevõtetes riskijuhtimise põhimõtteid ja riskitaluvust. Riski ja kapitali komitee esimehele makstakse 1 000 eurot ning komitee liikmele makstakse 500 eurot iga osaletud komitee koosoleku eest. LHV Groupi ja LHV Panga riski ja kapitali komitee liikmetele makstakse eeltoodud tasusid mõlema komitee peale kokku, v.a. Madis Toomsalu puhul, kellele tasu komitee liikme ametikohustuste täitmise eest ei maksta. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi komitee liikmetele ei ole kehtestatud.

Riski ja kapitali komitee pädevusse kuulub

 • nõukogu nõustamine ja toetamine riskijuhtimise põhimõtete ja riskitaluvuse alal,
 • järelevalve riskijuhtimise põhimõtete rakendamise üle juhatuse poolt vastavalt nõukogu juhistele,
 • klientidele kehtestatud tasudes ärimudeli ja riskijuhtimise põhimõtete arvestamise kontrollimine ja puuduste korral paranduskava esitamine nõukogule,
 • tasustamise põhimõtetes riski, kapitali, likviidsuse ning tulude tõenäosuse ja ajastamise arvestamise kontrollimine.

Andres Viisemann on LHV asutaja ja LHV pensionifondide juht. Ta on AS-i LHV Group, AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta ettevõtte AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla nõukogusse. Ta on ka Viisemann Holdings OÜ omanik ja juhatuse liige ning Viisemann Investments AG ja OÜ Miura Investeeringud omanik. Andres Viisemann on lõpetanud Tartu Ülikooli ja omandanud magistrikraadi INSEAD-is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.

Andres Viisemannile ja temaga seotud isikutele (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) kuulub kokku 35 775 130 aktsiat, mis moodustab 11,04% kõikidest aktsiatest. Tulenevalt Andres Viisemann tegutsemisest LHV pensionifondide juhina on Andres Viisemannil võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 134 979 AS-i LHV Group aktsiat.

Liisi Znatokov
Riski ja kapitali komitee esimees

Liisi Znatokov on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt on ta ka Apollo Group OÜ juhatuse liige ja tegevjuht ja juhatuse liige ka järgnevates grupi ettevõtetes: Apollo Kauplused OÜ, Apollo Kino OÜ, APLSkypark OÜ, FC Kaunas OÜ, Apollo Pay OÜ, APL Digital Solutions OÜ. Ta on ka Cobalt Financial Tehcnologies Inc-i asutaja, tegevjuht ja juhatuse liige. Liisi Znatokov on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis ärirahanduse ja majandusarvestuse magistrikraadi ning ärijuhtimise bakalaureusekraadi.

Liisi Znatokov ja temaga seotud isikud ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

Rain Lõhmus on LHV asutaja ja AS-i LHV Group nõukogu esimees ning AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Kodumaja AS-i nõukogusse. Ta on ka AS-i Lõhmus Holdings ja Lohmus Capital OÜ omanik ja juhatuse liige ning Umblu Records OÜ juhatuse liige ja üks osanikest. Ühtlasi on ta OÜ Merona Systems, Kõrberebane OÜ omanik ning Zerospotnrg OÜ üks omanikest. Rain Lõhmus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja juhtimisprogrammi Harvard Business School-is.

Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (AS Lõhmus Holdings, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 68 649 130 aktsiat, mis moodustab 21,18% kõikidest aktsiatest.

Heldur Meerits on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta äriühingu Kodumaja AS ning sihtasutuste SA Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond, Audentese Koolide SA ja SA Tähelaps nõukogusse. Heldur Meerits on ka enda majanduslike erahuvide haldamisega tegelevate ettevõtete AS Amalfi, AS Altamira ning SIA Valdemara Group omanik ja juhatuse liige, samuti fondi Castra Hiberna Foundation vara säilimist tagav ja kontrolliv isik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna.

Heldur Meerits ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Temaga seotud isikutele (AS Amalfi ja SIA Valdemara Group) kuulub kokku 10 975 280 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,43% kõikidest aktsiatest.

Madis Toomsalu on AS-i LHV Group juhatuse esimees, AS-i LHV Pank, AS-i LHV Kindlustus, AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Paytech nõukogu esimees ning AS-i LHV Finance nõukogu liige ja LHV Bank Limited juhtorgani esimees. Ta on ka MTÜ “FinanceEstonia” juhatuse liige, SA Rohetiiger nõukoja liige ning Valitsuse rohepoliitika ekspertkogu liige. Madis Toomsalu on lõpetanud 2009. aastal ärikorralduse bakalaureuseõppe Tallinna Tehnikaülikoolis ja omandanud samas ülikoolis 2011. aastal magistrikraadi avaliku sektori rahanduse erialal.

Madis Toomsalule ja temaga seotud isikule kuulub 1 572 230 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 0,48% kõikidest aktsiatest. Madis Toomsalul on võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 607 206 AS-i LHV Group aktsiat. Täiendavaid boonuseid ja soodustusi talle AS-i LHV Group juhatuse esimehena määratud ei ole.

Andres Viisemann on LHV asutaja ja LHV pensionifondide juht. Ta on AS-i LHV Group, AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta ettevõtte AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla nõukogusse. Ta on ka Viisemann Holdings OÜ omanik ja juhatuse liige ning Viisemann Investments AG ja OÜ Miura Investeeringud omanik. Andres Viisemann on lõpetanud Tartu Ülikooli ja omandanud magistrikraadi INSEAD-is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.

Andres Viisemannile ja temaga seotud isikutele (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) kuulub kokku 35 775 130 aktsiat, mis moodustab 11,04% kõikidest aktsiatest. Tulenevalt Andres Viisemann tegutsemisest LHV pensionifondide juhina on Andres Viisemannil võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 134 979 AS-i LHV Group aktsiat.

Liisi Znatokov
Riski ja kapitali komitee esimees

Liisi Znatokov on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt on ta ka Apollo Group OÜ juhatuse liige ja tegevjuht ja juhatuse liige ka järgnevates grupi ettevõtetes: Apollo Kauplused OÜ, Apollo Kino OÜ, APLSkypark OÜ, FC Kaunas OÜ, Apollo Pay OÜ, APL Digital Solutions OÜ. Ta on ka Cobalt Financial Tehcnologies Inc-i asutaja, tegevjuht ja juhatuse liige. Liisi Znatokov on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis ärirahanduse ja majandusarvestuse magistrikraadi ning ärijuhtimise bakalaureusekraadi.

Liisi Znatokov ja temaga seotud isikud ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

Rain Lõhmus on LHV asutaja ja AS-i LHV Group nõukogu esimees ning AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Kodumaja AS-i nõukogusse. Ta on ka AS-i Lõhmus Holdings ja Lohmus Capital OÜ omanik ja juhatuse liige ning Umblu Records OÜ juhatuse liige ja üks osanikest. Ühtlasi on ta OÜ Merona Systems, Kõrberebane OÜ omanik ning Zerospotnrg OÜ üks omanikest. Rain Lõhmus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja juhtimisprogrammi Harvard Business School-is.

Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (AS Lõhmus Holdings, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 68 649 130 aktsiat, mis moodustab 21,18% kõikidest aktsiatest.

Heldur Meerits on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta äriühingu Kodumaja AS ning sihtasutuste SA Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond, Audentese Koolide SA ja SA Tähelaps nõukogusse. Heldur Meerits on ka enda majanduslike erahuvide haldamisega tegelevate ettevõtete AS Amalfi, AS Altamira ning SIA Valdemara Group omanik ja juhatuse liige, samuti fondi Castra Hiberna Foundation vara säilimist tagav ja kontrolliv isik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna.

Heldur Meerits ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Temaga seotud isikutele (AS Amalfi ja SIA Valdemara Group) kuulub kokku 10 975 280 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,43% kõikidest aktsiatest.

Madis Toomsalu on AS-i LHV Group juhatuse esimees, AS-i LHV Pank, AS-i LHV Kindlustus, AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Paytech nõukogu esimees ning AS-i LHV Finance nõukogu liige ja LHV Bank Limited juhtorgani esimees. Ta on ka MTÜ “FinanceEstonia” juhatuse liige, SA Rohetiiger nõukoja liige ning Valitsuse rohepoliitika ekspertkogu liige. Madis Toomsalu on lõpetanud 2009. aastal ärikorralduse bakalaureuseõppe Tallinna Tehnikaülikoolis ja omandanud samas ülikoolis 2011. aastal magistrikraadi avaliku sektori rahanduse erialal.

Madis Toomsalule ja temaga seotud isikule kuulub 1 572 230 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 0,48% kõikidest aktsiatest. Madis Toomsalul on võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 607 206 AS-i LHV Group aktsiat. Täiendavaid boonuseid ja soodustusi talle AS-i LHV Group juhatuse esimehena määratud ei ole.

Nomineerimiskomitee

Nomineerimiskomitee eesmärk on toetada nõukogu valikuprotsessi ja sobivusnõudeid puudutavates küsimustes. Nomineerimiskomitee koosneb vähemalt kolmest liikmest, kes valitakse LHV Groupi ja LHV Panga kattuvate nõukogu liikmete hulgast. Komitee liikmetel peavad olema individuaalselt ja kollektiivselt valikuprotsessi ja sobivusnõuete alased teadmised, kogemused ja asjatundlikkus, sealhulgas teadmised EBA ja ESMA suunistes juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta sätestatud nõuetest. Nomineerimiskomitee esimehele makstakse 1 000 eurot ning komitee liikmele makstakse 500 eurot iga osaletud komitee koosoleku eest. Eraldi lisa- või tulemustasusid ega soodustusi ei ole kehtestatud.

Nomineerimiskomitee pädevusse kuulub muuhulgas

 • juhtorganite liikme ja võtmeisikute kandidaatide individuaalne sobivuse hindamine;
 • juhtorganite kollektiivne sobivuse hindamine;
 • juhtorganite koosseisu, struktuuri ja tegevuse hindamine;
 • juhtorgani otsustusprotsessi pidev jälgimine;
 • saadud riskiteabe sisu, vormi ja sageduse korrapärane üle läbi vaatamine ja otsuste vastu võtmine;
 • riskijuhtimise, vastavuskontrolli, siseauditi ja teiste osakondade juhtide kaasatuse vajadusel tagamine vastavaid valdkondi puudutavates küsimustes.

Rain Lõhmus on LHV asutaja ja AS-i LHV Group nõukogu esimees ning AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Kodumaja AS-i nõukogusse. Ta on ka AS-i Lõhmus Holdings ja Lohmus Capital OÜ omanik ja juhatuse liige ning Umblu Records OÜ juhatuse liige ja üks osanikest. Ühtlasi on ta OÜ Merona Systems, Kõrberebane OÜ omanik ning Zerospotnrg OÜ üks omanikest. Rain Lõhmus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja juhtimisprogrammi Harvard Business School-is.

Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (AS Lõhmus Holdings, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 68 649 130 aktsiat, mis moodustab 21,18% kõikidest aktsiatest.

Tiina Mõis
Nomineerimiskomitee esimees

Tiina Mõis on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Rocca al Mare Kooli SA nõukogusse. Ta on ka AS-i Genteel omanik ja juhatuse liige ning Nine Lives OÜ üks osanikest ja juhatuse liikmetest. Tiina Mõis on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Tiina Mõisale ja temaga seotud isikutele (AS Genteel, Rocca al Mare Kooli Sihtasutus) kuulub kokku 11 359 990 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,50% kõikidest aktsiatest.

Andres Viisemann on LHV asutaja ja LHV pensionifondide juht. Ta on AS-i LHV Group, AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta ettevõtte AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla nõukogusse. Ta on ka Viisemann Holdings OÜ omanik ja juhatuse liige ning Viisemann Investments AG ja OÜ Miura Investeeringud omanik. Andres Viisemann on lõpetanud Tartu Ülikooli ja omandanud magistrikraadi INSEAD-is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.

Andres Viisemannile ja temaga seotud isikutele (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) kuulub kokku 35 775 130 aktsiat, mis moodustab 11,04% kõikidest aktsiatest. Tulenevalt Andres Viisemann tegutsemisest LHV pensionifondide juhina on Andres Viisemannil võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 134 979 AS-i LHV Group aktsiat.

Tiina Mõis
Nomineerimiskomitee esimees

Tiina Mõis on AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Rocca al Mare Kooli SA nõukogusse. Ta on ka AS-i Genteel omanik ja juhatuse liige ning Nine Lives OÜ üks osanikest ja juhatuse liikmetest. Tiina Mõis on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli.

Tiina Mõisale ja temaga seotud isikutele (AS Genteel, Rocca al Mare Kooli Sihtasutus) kuulub kokku 11 359 990 AS-i LHV Group aktsiat, mis moodustab 3,50% kõikidest aktsiatest.

Rain Lõhmus on LHV asutaja ja AS-i LHV Group nõukogu esimees ning AS-i LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta Kodumaja AS-i nõukogusse. Ta on ka AS-i Lõhmus Holdings ja Lohmus Capital OÜ omanik ja juhatuse liige ning Umblu Records OÜ juhatuse liige ja üks osanikest. Ühtlasi on ta OÜ Merona Systems, Kõrberebane OÜ omanik ning Zerospotnrg OÜ üks omanikest. Rain Lõhmus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja juhtimisprogrammi Harvard Business School-is.

Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (AS Lõhmus Holdings, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 68 649 130 aktsiat, mis moodustab 21,18% kõikidest aktsiatest.

Andres Viisemann on LHV asutaja ja LHV pensionifondide juht. Ta on AS-i LHV Group, AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta ettevõtte AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla nõukogusse. Ta on ka Viisemann Holdings OÜ omanik ja juhatuse liige ning Viisemann Investments AG ja OÜ Miura Investeeringud omanik. Andres Viisemann on lõpetanud Tartu Ülikooli ja omandanud magistrikraadi INSEAD-is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.

Andres Viisemannile ja temaga seotud isikutele (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) kuulub kokku 35 775 130 aktsiat, mis moodustab 11,04% kõikidest aktsiatest. Tulenevalt Andres Viisemann tegutsemisest LHV pensionifondide juhina on Andres Viisemannil võimalik 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku märkida 134 979 AS-i LHV Group aktsiat.

Audiitor

2022. aasta jaanuaris korraldas juhatus koos auditikomiteega konkursi audiitori valimiseks järgmiste majandusaastate aruannete auditeerimiseks. Pakkumise esitanud kolme büroo vahel otsustati 30.03.2022 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul nimetada grupi ettevõtete audiitoriks perioodi 2024. –2028. majandusaastateks AS PricewaterhouseCoopers. LHV Bank Limitedi 2023.–2028. aasta majandusaastate aruannete audiitoriks võib nimetada grupi ettevõtete audiitoriks nimetatud audiitorist erineva audiitori.

Audiitori valikul on olulised kriteeriumid kogemus panganduses ja avalike (noteeritud) ettevõtetega koostööst / nende auditeerimisest, võimekus koostööks UK suunal, kättesaadavus, regulatiivne kompetents ja proaktiivsus, valmidus ja võimekus kaasa rääkida, kaasata eksperte, hind ning lisateenuste valik.

Juhtimisstruktuur

LHV Groupil on kahetasandiline juhtimisstruktuur, mille moodustavad seitsmeliikmeline nõukogu ja neljaliikmeline juhatus. LHV Groupi poliitikaid kujundavad ja ülesandeid täitvad töötajad võivad olla igapäevaselt tegevad grupi tütarühingus. Kõikidel LHV Groupi tütarettevõtetel on vastava ühingu nõukogust ja juhatusest moodustuvad kahetasandilised juhtimisstruktuurid, v.a. LHV Groupi tütarettevõttes LHV Bank Limited, mis järgib LHV Groupi üleseid juhtimisstruktuure niivõrd, kui see on võimalik asukohamaa erisusi arvestades.