Sotsiaalne vastutus

LHV tegevus järjest olulisema osana Eesti finantssektorist mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt ümbritsevat keskkonda. LHV on vastutustundlik ettevõte, mis teadvustab enda vastutust puhtama keskkonna ja jätkusuutlikuma majanduse poole liikumisel. LHV tegutseb ja kasvab kestlikult ning aitab oma tegevusega kaasa nii kohalike kui ka üleilmsete probleemide lahendamisele.

Pikaajaliselt oleme hoolitsenud, et meie organisatsiooni juhtimine oleks vastutustundlik ja läbipaistev, samuti oleme suhtunud vastutustundlikult sotsiaalteemadesse. Hiljuti oleme täiendavalt fookuse seadnud keskkonnateemadele. LHV on juhatuse tasandil leppinud kokku tegevuskava jätkusuutlikuks arenguks ja keskkonnamõjude juhtimiseks, sh astunud sammud oma CO2-jalajälje vähendamiseks. LHV on võtnud eesmärgiks toetada jätkusuutlikku, kaasavat ja säästvat majandusarengut.

Võttes aluseks ÜRO kestliku arengu eesmärgid, on LHV Group liitunud vastutustundliku panganduse põhimõtetega ning tegutseb aktiivselt nii ettevõtte, sidusrühmade kui ka finantssektori kestlikumatele alustele viimiseks.

ESG / Sotsiaalse vastutuse aruanne