Teated

Finantskalender

LHV avaldab kuised ja kvartaalsed finantstulemused finantskalendris toodud kuupäevadel hommikul kell 8.00.

Kvartalitulemuste avaldamise järel, sama päeva hommikul kell 9.00 korraldab LHV eelregistreerimisega investorkohtumise LHV Tallinna kontoris, millest tehakse Zoomi vahendusel otseülekanne.

Kauplemisperioodid

Lubatud kauplemisperioodid LHV juhtidele ja regulaarsetele insaideritele, tingimusel, et nad ei valda muud avalikustamata siseteavet.

Algus (k.a)Lõpp (k.a)Pikkus
09/08/2022*31/08/202223
13/09/2022*17/09/20225
18/10/2022*31/10/202214
15/11/2022*30/11/202216

*LHV Groupi keeluperioodid jagunevad kaheks. Igakuine keeluperiood algab iga kuu 1. kuupäeval. Kvartaalne keeluperiood algab kolmkümmend (30) päeva enne LHV Groupi kvartaliaruande avaldamist. Kolmekümne (30) päevane keeluperiood eelneb ka aastaaruande avalikustamisele. Keeluperiood lõppeb vastava kuu finantstulemuste, kvartali- või aastaaruande avalikustamise päeval, kui avalikustamine toimub vahemikus eelneva börsipäeva lõpust kuni tund aega enne järgneva börsipäeva alguseni. Muul juhul lõppeb keeluperiood finantstulemuste avalikustamisele järgneval päeval. Võrreldes eeltooduga kohaldub igal aastal veebruaris seoses aastaaruande avaldamisega keeluperioodi osas erand, mille kinnitab Grupi Nõukogu finantstulemuste kalendri heaks kiitmisega. Keeluperioodi täpsed kuupäevad määratletakse finantstulemuste kalendri osana.

Pressiteated

Telli börsiteated e-posti aadressile

Väli peab olema täidetud

Väli peab olema täidetud

Vale e-posti aadress

Vale vastus

Telli börsiteated