Teated

Finantskalender

LHV avaldab kuised ja kvartaalsed finantstulemused finantskalendris toodud kuupäevadel hommikul kell 8.00.

Kvartalitulemuste avaldamise järel, sama päeva hommikul kell 9.00 korraldab LHV eelregistreerimisega investorkohtumise LHV Tallinna kontoris, millest tehakse Zoomi vahendusel otseülekanne.

15.11.2022Oktoobri tulemused
13.12.2022Novembri tulemused
07.02.20232022. aasta IV kvartali ja 2022. aasta auditeerimata tulemused
14.02.2023Finantsplaani avalikustamine
14.02.2023Jaanuari tulemused
28.02.20232022. aasta auditeeritud aastaaruanne
14.03.2023Veebruari tulemused
22.03.2023Aktsionäride üldkoosolek
04.04.2023Ex-dividendi kuupäev (ex-date)
18.04.2023I kvartali vahearuanne
16.05.2023Aprilli tulemused
13.06.2023Mai tulemused
18.07.2023II kvartali vahearuanne
15.08.2023Juuli tulemused
12.09.2023Augusti tulemused
24.10.2023III kvartali vahearuanne
14.11.2023Oktoobri tulemused
12.12.2023Novembri tulemused

Kauplemisperioodid

Lubatud kauplemisperioodid LHV juhtidele ja regulaarsetele insaideritele, tingimusel, et nad ei valda muud avalikustamata siseteavet.

Algus (k.a)Lõpp (k.a)Pikkus
15/11/2022*30/11/202216
13/12/2022*30/12/202218
14/02/2023*28/02/202315
14/03/2023*18/03/20235
18/04/2023*30/04/202313
16/05/2023*31/05/202316
13/06/2023*17/06/20235
18/07/2023*31/07/202314
15/08/2023*31/08/202317
12/09/2023*23/09/202312
24/10/2023*31/10/20238
14/11/2023*30/11/202317
12/12/2023*31/12/202320

*LHV Groupi keeluperioodid jagunevad kaheks. Igakuine keeluperiood algab iga kuu 1. kuupäeval. Kvartaalne keeluperiood algab kolmkümmend (30) päeva enne LHV Groupi kvartaliaruande avaldamist. Kolmekümne (30) päevane keeluperiood eelneb ka aastaaruande avalikustamisele. Keeluperiood lõppeb vastava kuu finantstulemuste, kvartali- või aastaaruande avalikustamise päeval, kui avalikustamine toimub vahemikus eelneva börsipäeva lõpust kuni tund aega enne järgneva börsipäeva alguseni. Muul juhul lõppeb keeluperiood finantstulemuste avalikustamisele järgneval päeval. Võrreldes eeltooduga kohaldub igal aastal veebruaris seoses aastaaruande avaldamisega keeluperioodi osas erand, mille kinnitab Grupi Nõukogu finantstulemuste kalendri heaks kiitmisega. Keeluperioodi täpsed kuupäevad määratletakse finantstulemuste kalendri osana.

Pressiteated

Telli börsiteated e-posti aadressile

Väli peab olema täidetud

Väli peab olema täidetud

Vale e-posti aadress

Vale vastus

Telli börsiteated