Aktsionärid

AS-il LHV Group on 31.08.2019 seisuga 26 254 079 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 1 euro, ning 6 325 aktsionäri. 49.99% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele. Olulist osalust omav aktsionär on Rain Lõhmus ja temaga seotud isikud, omades 24,67% aktsiakapitalist.

Aktsionäride jaotus seisuga 31.08.2019

Aktsiate vahemikAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
1 – 1 0005 69890,09%1 193 5244,55%
1 001 – 10 0005007,91%1 397 2875,32%
10 001 – 100 000941,49%3 282 63312,50%
100 001 – 1 000 000280,44%9 567 16936,44%
üle 1 000 00050,08%10 813 46641,19%
InvestorAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted6 32199,94%26 188 76699,75%
Finantsinstitutsioonid10,02%46 3360,18%
Mittetulundusühingud20,03%1 1020,00%
Kindlustusseltsid10,02%17 8750,07%
Valitsus00,00%00,00%

Kümme suurimat aktsionäri seisuga 31.08.2019

Aktsiate arvOsalusAktsionäri nimi
3 357 92012,79%AS Lõhmus Holdings
2 538 3679,67%Rain Lõhmus
2 111 3448,04%Viisemann Investments AG
1 595 6206,08%Ambient Sound Investments OÜ
1 210 2154,61%Krenno OÜ
999 4563,81%AS Genteel
951 9783,63%AS AMALFI
722 2972,75%Kristobal OÜ
635 2602,42%SIA KRUGMANS
589 1772,24%Bonaares OÜ

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.