Aktsionärid

AS-il LHV Group on 31.05.2023 seisuga 319 832 743 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 0,1 eurot, ning 35 667 aktsionäri. 46,16% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele. Olulist osalust omavad aktsionärid on Rain Lõhmus ja temaga seotud isikud, omades kokku 21,46% aktsiakapitalist, ning Andres Viisemann ja temaga seotud isikud, omades kokku 11,18% aktsiakapitalist.

Aktsionäride jaotus seisuga 31.05.2023

Aktsiate vahemikAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
1 – 1 00028 02778,58%6 002 0851,88%
1 001 – 10 0006 52718,30%19 064 6895,96%
10 001 – 100 0009382,63%24 759 1527,74%
100 001 – 1 000 0001370,38%43 018 27013,45%
üle 1 000 000380,11%226 988 54770,97%
InvestorAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted35 65599,97%318 184 71399,48%
Finantsinstitutsioonid100,03%1 641 0800,51%
Mittetulundusühingud20,01%6 9500,00%
Kindlustusseltsid00,00%00,00%
Valitsus00,00%00,00%

Kümme suurimat aktsionäri seisuga 10.05.2023

Aktsiate arvOsalusAktsionäri nimi
37 162 07011,62%AS Lõhmus Holdings
33 910 37010,60%Viisemann Investments AG
25 449 4707,96%Rain Lõhmus
12 446 0703,89%Krenno OÜ
11 310 0003,54%AS Genteel
10 875 2803,40%AS AMALFI
10 828 2103,39%Ambient Sound Investments OÜ
7 188 9902,25%SIA KRUGMANS
6 691 0202,09%Bonaares OÜ
6 037 5901,89%OÜ Merona Systems

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.