Aktsionärid

AS-il LHV Group on 31.01.2020 seisuga 28 454 079 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 1 euro, ning 7 105 aktsionäri. 49% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele. Olulist osalust omav aktsionär on Rain Lõhmus ja temaga seotud isikud, omades 23,68% aktsiakapitalist.

Aktsionäride jaotus seisuga 31.01.2020

Aktsiate vahemikAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
1 – 1 0006 33289,12%1 301 8704,58%
1 001 – 10 0006358,94%1 701 6285,98%
10 001 – 100 0001021,44%3 478 17312,22%
100 001 – 1 000 000290,41%8 575 83130,14%
üle 1 000 00070,10%13 396 57747,08%
InvestorAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
----:--:--:--:
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted7 09599,86%28 102 22698,76%
Finantsinstitutsioonid70,10%329 2861,16%
Mittetulundusühingud20,03%1 1020,00%
Kindlustusseltsid10,01%20 7650,07%
Valitsus00,00%00,00%

Kümme suurimat aktsionäri seisuga 31.01.2020

Aktsiate arvOsalusAktsionäri nimi
3 618 92012,72%AS Lõhmus Holdings
2 538 3678,92%Rain Lõhmus
2 186 4327,68%Viisemann Investments AG
1 728 5896,08%Ambient Sound Investments OÜ
1 210 2154,25%Krenno OÜ
1 082 7443,81%AS Genteel
1 031 3103,62%AS AMALFI
782 4882,75%Kristobal OÜ
688 1992,42%SIA KRUGMANS
638 2762,24%Bonaares OÜ

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.