Aktsionärid

AS-il LHV Group on 28.03.2024 seisuga 319 832 743 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 0,1 eurot, ning 39 117 aktsionäri. 45,94% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele. Olulist osalust omavad aktsionärid on Rain Lõhmus ja temaga seotud isikud, omades kokku 21,46% aktsiakapitalist, ning Andres Viisemann ja temaga seotud isikud, omades kokku 11,18% aktsiakapitalist.

Aktsionäride jaotus seisuga 28.03.2024

Aktsiate vahemikAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
1 – 1 00031 34480,13%6 330 0841,98%
1 001 – 10 0006 65217,01%19 538 6176,11%
10 001 – 100 0009462,42%24 805 2307,76%
100 001 – 1 000 0001380,35%41 991 15713,13%
> 1 000 000370,09%227 167 65571,03%
InvestorAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted39 10299,96%318 406 38799,55%
Finantsinstitutsioonid70,02%1 413 9080,44%
Mittetulundusühingud60,02%9 3730,00%
Kindlustusseltsid20,01%3 0750,00%
Valitsus00,00%00,00%

Kümme suurimat aktsionäri seisuga 28.03.2024

Aktsiate arvOsalusAktsionäri nimi
37 162 07011,62%AS Lõhmus Holdings
33 910 37010,60%Viisemann Investments AG
25 449 4707,96%Rain Lõhmus
12 446 0703,89%Krenno OÜ
11 310 0003,54%AS Genteel
10 875 2803,40%AS AMALFI
10 828 2103,39%Ambient Sound Investments OÜ
7 188 9902,25%SIA KRUGMANS
6 691 0202,09%Bonaares OÜ
6 037 5901,89%OÜ Merona Systems

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.