Aktsionärid

AS-il LHV Group on 31.10.2023 seisuga 319 832 743 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 0,1 eurot, ning 37 233 aktsionäri. 46,04% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele. Olulist osalust omavad aktsionärid on Rain Lõhmus ja temaga seotud isikud, omades kokku 21,46% aktsiakapitalist, ning Andres Viisemann ja temaga seotud isikud, omades kokku 11,18% aktsiakapitalist.

Aktsionäride jaotus seisuga 31.10.2023

Aktsiate vahemikAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
1 – 1 00029 66979,68%6 075 1451,90%
1 001 – 10 0006 47117,38%19 084 7255,97%
10 001 – 100 0009212,47%24 303 8147,60%
100 001 – 1 000 0001330,36%40 048 89612,52%
> 1 000 000390,11%230 320 16372,01%
InvestorAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted37 21899,96%318 488 78599,58%
Finantsinstitutsioonid70,02%1 331 5100,42%
Mittetulundusühingud60,02%9 3730,00%
Kindlustusseltsid20,01%3 0750,00%
Valitsus00,00%00,00%

Kümme suurimat aktsionäri seisuga 31.10.2023

Aktsiate arvOsalusAktsionäri nimi
37 162 07011,62%AS Lõhmus Holdings
33 910 37010,60%Viisemann Investments AG
25 449 4707,96%Rain Lõhmus
12 446 0703,89%Krenno OÜ
11 310 0003,54%AS Genteel
10 875 2803,40%AS AMALFI
10 828 2103,39%Ambient Sound Investments OÜ
7 188 9902,25%SIA KRUGMANS
6 691 0202,09%Bonaares OÜ
6 037 5901,89%OÜ Merona Systems

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.