Aktsionärid

AS-il LHV Group on 30.06.2020 seisuga 28 819 092 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 1 euro, ning 9 692 aktsionäri. 48,26% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele. Olulist osalust omav aktsionär on Rain Lõhmus ja temaga seotud isikud, omades 23,38% aktsiakapitalist.

Aktsionäride jaotus seisuga 30.06.2020

Aktsiate vahemikAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
1 – 1 0008 89591,78%1 453 5195,04%
1 001 – 10 0006546,75%1 786 5606,20%
10 001 – 100 0001071,10%3 600 43412,49%
100 001 – 1 000 000290,30%8 656 88230,04%
üle 1 000 00070,07%13 321 69746,23%
InvestorAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted9 66599,72%28 413 11198,59%
Finantsinstitutsioonid220,23%400 5091,39%
Mittetulundusühingud30,03%3 1520,01%
Kindlustusseltsid20,02%2 3200,01%
Valitsus00,00%00,00%

Kümme suurimat aktsionäri seisuga 30.06.2020

Aktsiate arvOsalusAktsionäri nimi
3 618 92012,56%AS Lõhmus Holdings
2 538 3678,81%Rain Lõhmus
2 186 4327,59%Viisemann Investments AG
1 653 7095,74%Ambient Sound Investments OÜ
1 210 2154,20%Krenno OÜ
1 082 7443,76%AS Genteel
1 031 3103,58%AS AMALFI
782 4882,72%Kristobal OÜ
688 1992,39%SIA KRUGMANS
638 2762,21%Bonaares OÜ

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.