Aktsionärid

AS-il LHV Group on 29.07.2022 seisuga 315 424 530 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 0,1 eurot, ning 28 635 aktsionäri. 45,7% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu liikmetele ja juhatuse liikmele ning nendega seotud isikutele.

Aktsionäride jaotus seisuga 29.07.2022

Aktsiate vahemikAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
1 – 1 00021 590575,40%5 073 6611,61%
1 001 – 10 0005 98020,88%17 622 5435,59%
10 001 – 100 0008933,12%23 615 3827,49%
100 001 – 1 000 0001360,47%44 833 96914,21%
üle 1 000 000360,13%224 278 97571,10%
InvestorAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted28 61999,94%313 884 70799,51%
Finantsinstitutsioonid120,04%1 526 1730,48%
Mittetulundusühingud30,01%3 1700,00%
Kindlustusseltsid10,00%10 4800,00%
Valitsus00,00%00,00%

Kümme suurimat aktsionäri seisuga 29.07.2022

Aktsiate arvOsalusAktsionäri nimi
37 162 07011,78%AS Lõhmus Holdings
33 910 37010,75%Viisemann Investments AG
25 449 4708,07%Rain Lõhmus
12 265 0903,89%Krenno OÜ
11 310 0003,59%AS Genteel
10 875 2803,45%AS AMALFI
10 828 2103,43%Ambient Sound Investments OÜ
7 188 9902,28%SIA KRUGMANS
6 691 0202,12%Bonaares OÜ
6 037 5901,91%OÜ Merona Systems

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.