Aktsionärid

AS-il LHV Group on 04.07.2022 seisuga 315 424 530 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 0,1 eurot, ning 27 449 aktsionäri. 45,71% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu liikmetele ja juhatuse liikmele ning nendega seotud isikutele. Olulist osalust omav aktsionär on Rain Lõhmus ja temaga seotud isikud, omades kokku 21,76% aktsiakapitalist.

Aktsionäride jaotus seisuga 04.07.2022

Aktsiate vahemikAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
1 – 1 00020 43574,45%4 958 8201,57%
1 001 – 10 0005 94821,67%17 536 8305,56%
10 001 – 100 0008953,26%23 742 7807,53%
100 001 – 1 000 0001340,49%43 830 41013,90%
üle 1 000 000370,13%225 355 69071,45%
InvestorAktsionäride arvOsakaal aktsionäride arvustAktsiate arvOsakaal aktsiate arvust
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted27 43399,94%313 889 49099,51%
Finantsinstitutsioonid120,04%1 521 3900,48%
Mittetulundusühingud30,01%3 1700,00%
Kindlustusseltsid10,00%10 4800,00%
Valitsus00,00%00,00%

Kümme suurimat aktsionäri seisuga 04.07.2022

Aktsiate arvOsalusAktsionäri nimi
37 162 07011,78%AS Lõhmus Holdings
25 477 4208,08%Viisemann Investments AG
25 449 4708,07%Rain Lõhmus
16 828 2105,34%Ambient Sound Investments OÜ
12 265 0903,89%Krenno OÜ
11 310 0003,59%AS Genteel
10 875 2803,45%AS AMALFI
7 188 9902,28%SIA KRUGMANS
6 691 0202,12%Bonaares OÜ
6 037 5901,91%OÜ Merona Systems

Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.